DRAMMEN : – Mange innvandrerbarn i Drammen går ikke på SFO. Hvis de får tilbud om halv plass gratis, vil de lære bedre norsk, sier Sadi Emeci.

Han er tredjekandidat for SV og representerte partiet under en valgdebatt på Fjell bydelshus lørdag ettermiddag. Buskerud Innvandrerråd hadde innkalt til diskusjon om integreringspolitikk.

Under torsdagens ordførerdebatt lanserte Tore Opdal Hansen Høyres tipunktsplan for eldreomsorgen. Inspirert av ordføreren, presenterte Emeci SVs tipunktsplan for bedre integrering.

Del på Facebook

Mer innhold i SFO

Fortsatt gratis kjernetid i barnehagen og gratis halv SFO-plass for barn i innvandrertette bydeler, var det første punktet. I Drammen gjelder dette Fjell og deler av Strømsø.

Over 1.500 barn i Drammen lever i familier som mottar sosialhjelp. Mange av disse barna har minoritetsbakgrunn og går ikke i barnehage og SFO.

– Gratis kjernetid i barnehagen har gjort barna bedre rustet til å begynne på skolen. SV ønsker å videreføre dette til SFO, sier Emeci.

Han er opptatt av at SFO skal være noe mer enn bare oppbevaring. Da blir det ekstra viktig å få med innvandrerbarna.

– Mange av dem er ikke med på idrett og andre fritidsaktiviteter. SV ønsker å få dette og leksehjelp inn i SFO, sier Emeci.

LES OGSÅ: Har ikke råd til pålegg på brødskiva

Staten skal betale

Høyres gruppeleder Johan Baumann ønsker først ikke å ta stilling til SVs forslag «over bordet». Men når han får høre at SV vil finansiere gratis SFO med statlige penger, blir han mer positiv.

– Hvis staten skal betale, er vi med, fastslår høyrepolitikeren.

Blant de temaene som ble diskutert under debatten, var den lave yrkesdeltakelsen blant innvandrerkvinner. Frps ordførerkandidat Jon Helgheim tok til orde for å jobbe med holdninger.

LES OGSÅ: Frp-Helgheim beskyldt for innvandrerhat

Endre holdninger

– Undersøkelser viser at over 60 prosent av innvandrerne med pakistansk bakgrunn, mener mor bør være hjemme med barn og ikke jobbe. Vi kan gjøre noe med de holdningene, sier han.

– Dette er viktig for å få innvandrermødre ut i jobb av økonomiske grunner, og det er viktig for barnas språkutvikling.

SV tok til orde for oppsøkende virksomhet blant hjemmeværende minoritetskvinner. Også Aps ordførerkandidat Masud Gharahkhani stilte strenge krav.

– Vi kan ikke akseptere at det blant kvinner fra enkelte innvandrergrupper er 60–80 prosent arbeidsledighet, sier han.

Krav og muligheter

Politikerne diskuterte også morsmålsundervisning. Frp er det eneste partiet som mener at elever med minoritetsbakgrunn ikke skal få undervisning på morsmålet sitt.

– Det finnes ikke forskning som entydig sier at morsmålsundervisning gjør innvandrerbarn bedre i norsk, sier Jon Helgheim.

Han fikk et klart svar fra Johan Baumann:

– Morsmålsundervisningen skal være det så lenge barna ikke har gode nok norskkunnskaper til å følge undervisningen, sier han.

Gharahkhani mente Frp bare påpeker problemer uten å komme med tiltak for løse dem.

– Vi må kunne språkteste barn, men vi må også gi dem et tilbud for å lære norsk. Vi må både stille krav og gi dem muligheter, sier Aps ordførerkandidat.

Følg valget på dt.no