DRAMMEN: Barnehagene i Drammen har mange minoritetsspråklige praktikanter og andre som får arbeidstrening. Ifølge Venstre har en del av dem manglende norskkunnskaper.

Del på Facebook

– Vi har fått tilbakemeldinger om at dette er et problem i en del barnehager, sier ordførerkandidat Ulla Nordgarden.

Derfor ønsker Venstre å språkteste dem som jobber i barnehagene. De som ikke passerer testen, får ikke jobbe i barnehager med mange minoritetsspråklige barn.

LES OGSÅ: Vil ha gratis SFO

Skal snakke norsk

– Barnehagen er en fantastisk arena for å lære norsk. Venstre vil ha flere tospråklige ansatte, men da må de kunne norsk godt nok, mener Nordgarden.
Drammen har gratis kjernetid i barnehagen for tre-, fire- og femåringer på Fjell og deler av Strømsø. Det innebærer at alle barn i disse områdene får 20 timer gratis barnehage i uka.

LES OGSÅ: Masud krever norsk før første skoledag

Gratis kjernetid er ett av tiltakene som skal sørge for at minoritetsbarn lærer å snakke norsk før de begynner på skolen. Det er særlig i disse barnehagene de ansatte må ha gode norskkunnskaper, mener Venstre.

LES OGSÅ: Har ikke råd til pålegg på brødskiva

Jobbe i andre bydeler

– Det kan bety at de som ikke snakker godt nok norsk må jobbe i barnehager i andre bydeler. Men det er ingenting i veien for at de kan komme tilbake når de har lært norsk bedre, sier Nordgarden.

– Jeg tror de dette gjelder også vil sette pris på å lære norsk. Da må de jobbe der de faktisk har best muligheter til å lære seg språket.
Venstre ønsker seg flere tospråklige lærere, førskolelærere og assistenter. Partiet mener Drammen kommune må bli mer bevisst både på rekruttering, og på hvor de tospråklige ansatte jobber.

– Kommunen har et ansvar for å gi minoritetsspråklige arbeids- og språktrening. Men det trengs bedre styring på hvor de plasseres, sier Nordgarden.

LES OGSÅ: Drapstruet etter språktest

Flere helsesøstre

Venstre vil gå gjennom alle integreringstiltak i Drammen for å se om de fungerer. Partiet vil ha flere spesialpedagoger og helsesøstre inn i skolen.

– Elever som ikke kan nok norsk, har større behov for hjelp. Flere spesialpedagoger og helsesøstre kan avlaste lærerne, mener Nordgarden.
Hun tar også til orde for å ansette minoritetsrådgivere i bydelene. De skal være et bindeledd mellom barn og unge med minoritetsbakgrunn og frivillige organisasjoner.

– Barn med innvandrerbakgrunn og etnisk norsk bakgrunn trenger å være mer sammen på fritiden, sier Nordgarden.

LES OGSÅ: Vil fjerne kontantstøtte