Storflommen i 1987: Skader for flere 100 millioner og en kvinne druknet

16. oktober 1987 feide et voldsomt uvær inn over drammensområdet. Vind opp i storm styrke, voldsomt regnvær og stormflo ga det verste uværsdøgnet i manns minne.