Vestfossen: Fest i gatene, og fest i kirken. På siste dag av Vestfossen-marken ble bygdas nye kirke vigslet. Biskop Laila Riksaasen Dahl var i perlehumør.

Sjelden anledning


– Det går i snitt to år mellom hver gang jeg vigsler en kirke. Det er i grunn lite kirkebygging i Tunsberg bispedømme. Derfor er det stort når det skjer, sier biskopen.

Hun er nettopp ferdig med vigselsgudstjenesten, og står utenfor kirken sammen med Øvre-Eiker ordfører Ann Sire Fjerdingstad.

– Kirken har blitt helt fantastisk. Dette er et bygg for alle, smiler ordføreren.
Biskopen omtaler den moderne teglsteinskirken som et tidsflott bygg.

Se flere bilder av kirken her

– Vi ønsker at den skal fylles med gode aktiviteter i kirkelig regi, sier Laila Riksaasen Dahl.


Kirkegård kommer


I 1911 ga Amund Fossesholm og hustruen kirketomta til befolkningen. Men det var først i 2008 at kommunestyret bevilget 20 millioner kroner til den nye kirken.

Dette, sammen med innsamlede midler og sponsorbidrag, har bidratt til at kirken har reist seg på jordet nedenfor Vestfossen ungdomsskole. En gang i fremtiden skal det også bli gravlund her.


Smil!


– Dette har mennesker her i Vestfossen ventet på lenge, faktisk i 100 år. Og nå har drømmen blitt virkelighet, sa biskopen begeistret i sin preken.
Etter gudstjenesten røpet hun at hun gjerne hadde sett litt mer afrikanske tilstander med åpenlys glede under vigslingen.

– Jeg skulle ønsket meg en litt mer løssluppen forsamling som viste sin begeistring, sier biskopen, som var rask med å tilføye at hun regnet med at vestfossingene var preget av den høytidelige begivenheten.