I konkurransen «Drømmen om Drammen» ble det foreslått en «kulturakse» gjennom byen, som en grønn stripe fra Spiraltoppen, ned Sikk-sakken, gjennom kirkegården, over Gamle

Kirkeplass til en gangbru over elven til Grønland og videre på en eller annen måte gjennom jernbanens område til Marienlyst-området.

Det ville være umulig å se aksen i terrenget, og også umulig å gå langs den. Hovedelementet ved ideen var gangbrua over elven.

Svært mye av «Drømmen om Drammen» stoppet med drømmen, men gangbrua ble noe av.