Juksepåstandene som ble til en tillitskrise

PRESSEMELDING: «Almlid viser til at Vestre Viken i en rettslig prosess vil få anledning til å føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket» heter det i en pressemelding fra Vestre Viken 18. april i år.

PRESSEMELDING: «Almlid viser til at Vestre Viken i en rettslig prosess vil få anledning til å føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket» heter det i en pressemelding fra Vestre Viken 18. april i år.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vår sak handler om en krise som er skapt gjennom ledelsens håndtering, og som har vokst ved at styreleder Torbjørn Almlid i praksis har ignorert politiets bevisvurdering og i mediene gitt sine ansatte en dom uten ankemulighet.

DEL

KommentarI dagene fremover vil Drammens Tidende bruke mye plass på å beskrive situasjonen på Avdeling for Klinisk patologi på Vestre Viken Helseforetak. En avdeling som analyserer kreftprøver for et befolkningsgrunnlag på 500.000 mennesker, og håndterer prøvene for sykehusene på Ringerike, Bærum, Kongsberg og i Drammen.

Saken har sitt utgangspunkt i at Helfo ble varslet om at legene på Avdeling for klinisk patologi krevde refusjon for merarbeid som ikke var utført. Helfo anmeldte Vestre Viken for bedrageri og saken ble parallelletterforsket av politiet og Vestre Vikens egen revisor, PwC. I etterkant har også NRK Brennpunkt satt søkelyset på avdelingen gjennom en TV-sendt dokumentar og flere artikler.

Vår sak handler i utgangspunktet ikke om refusjonspraksisen og hva som har skjedd der.

Det kan være det har skjedd ting på avdeling for klinisk patologi som ikke tåler dagens lys.

Det er kjent at det over tid har vært stram økonomi i helseforetakene. Vestre Viken snudde i årene 2011 til 2016 et negativt årsresultat på 220 millioner kroner til et positivt på nesten 227 millioner kroner. Det er disse årene som har vært gransket i forbindelse med refusjonssaken.

Det er kjent at det har vært et press fra ledelsen mot alle avdelinger for å sørge for å få inn inntekter. Mange av disse kronene kommer i form av refusjoner fra Helfo.

Regelverket for koder og refusjoner er ikke tindrende klart. Det viser den store variasjonen i bruken av dem mellom sykehus i Norge.

Vår sak handler om hvorfor det har utviklet seg en tillitskrise mellom ledelse og leger ved Vestre Viken som rammer pasientene.

Saken handler om noe så oppsiktsvekkende som en styreleder som velger å se bort fra politiets vurdering av bevisene, men velger å legge all sin tyngde på en rapport han selv har bestilt og betalt, og det fra sin egen revisor, PwC. 

Det handler om en styreleder som vil skyve ansvaret over på legene, og som i en oppsiktsvekkende pressemelding skriver han vil «føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket».

En styreleder som kriminaliserer sine ansatte gjennom uttalelser i NRK Brennpunkt. Det kan hende NRK sitter på et arsenal av dokumenter og bevis, men påstandene som gjengis i dokumentaren «Legekoden» inneholder det samme statistikkgrunnlaget og de samme kildene som lå til grunn for Helfos anmeldelse ett år tidligere. Og som siden har vært etterforsket av både politiet og PwC.

I en vanskelig situasjon er det styret og ledelsens ansvar å bringe virksomheten gjennom denne. I stedet har de skapt en krise som i verste fall kan gå utover pasientsikkerheten.

Vår sak handler om en krise som er skapt gjennom ledelsens håndtering og som har vokst ved at styreleder i praksis har ignorert politiets bevisvurdering og i mediene gitt sine ansatte en dom uten ankemulighet.

Vår sak handler om noe så spesielt som en styreleder som kriminaliserer sine egne ansatte i en straffesak der selskapet han leder er tiltalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags