(Romerikes Blad)

(NETTAVISEN): Det er vår og dugnadstid – for noen en hyggelig ettermiddag i bakgården med gode naboer, for andre en dag man misliker sterkt og går langt for å snike seg unna.

Er du en av dem som har ligget inne med gardinene trukket for og lyset av for å unngå dugnaden i borettslaget? Vel, det hadde du ikke trengt.

Dugnad er nemlig ingen pålagt plikt. Stiller du ikke, vil du kanskje få stygge blikk fra naboene, men du kan ikke bøtelegges eller straffes på noe vis.

– Det finnes ingen hjemmel i loven for å kunne straffe de som ikke stiller på dugnad med bøter. Dugnad regnes som frivillig arbeid, sier Tor Q. Aaserød, juridisk direktør i Utleiemegleren.

Det man i stedet kan gjøre er å sette en prislapp på den jobben som skal utføres, som dekkes via fellesutgiftene. Deretter innkaller man til dugnad. De som deltar på dugnaden slipper da å betale sin del av prisen for jobben.

– Men det blir jo en form for premiering, ikke en straff, og derfor ikke noe loven vil stå i veien for, sier Aaserød.

Slik er reglene for leietaker

Bøter eller ikke, de aller fleste av oss ønsker likevel å unngå nabokonflikter. Heldigvis finnes det mange måter å unngå dugnaden på – samtidig som du har ditt på det rene.

En ting som jevnlig diskuteres er hvorvidt man trenger å gå på dugnad hvis man leier boligen. Mange mener at det å gå på dugnad er, som en del av vedlikeholdsarbeidet, huseiers ansvar, og derfor ikke noe man kan forvente at leietaker skal ta del i.

– Jeg forstår veldig godt at leietaker ikke vil se på dugnaden som en del av sin forpliktelse, men heller synes at det er noe eier bør stille på, sier Aaserød, og fortsetter:

– Når det er sagt så er det, etter husleieloven, full avtalefrihet rundt dette med vedlikeholdsplikt. Det vil si at utleier kan skrive i kontrakten at alt av utvendig og innvendig vedlikehold skal gjøres av leietaker, altså kan man fastslå at leietaker plikter å stille på dugnad.

– Når du sier «plikter», hva innebærer det?

– Som sagt så er det uansett ikke lov til å bøtelegge noen for å snike seg unna dugnaden, men hvis det fastslås i kontrakten at leietaker plikter å stille på dugnad, så vil det å snike seg unna være et mislighold av kontrakten, på lik linje med å ikke betale husleie. Bryter man kontrakten, kan det i verste fall føre til at man blir kastet ut.

Reglene for huseier

Som utleier kan du altså unngå dugnaden ved å kontraktfeste dugnadsplikten til leietaker. Er det ikke kontraktfestet, er det mange som vil anse dugnadsplikten for å ligge hos huseieren.

Bor du selv i leiligheten du eier, er man som regel pliktig til å stille på dugnad i eget borettslag eller sameie.

– Her gjelder de samme reglene: Hvis dugnadsplikten er nedfelt i kontrakten med sameiet eller borettslaget, så plikter man seg til å delta på dugnad. Forholder man seg ikke til kontrakten, anses det som et mislighold som kan få alvorlige konsekvenser hvis det vedvarer.