Saggrenda bru reiser seg

Artikkelen er over 2 år gammel

Den nye brua som skal ruve i landskapet i Saggrenda tar stadig mer form.

DEL

(Laagendalsposten) Det er ikke småtterier av stål som skal til for å holde brukonstruksjonen oppe under byggeperioden.

Statens vegvesen skriver at 10-12 årsverk vil være i sving bare for å jobbe med å sette opp og ta ned reisverket.

Saggrenda bru, blir 300 meter lang, 24 meter høy og skal stå ferdig ved åpningen av nye E134 høsten 2019.

Brua den største enkeltkonstruksjonen på strekningen Damåsen-Saggrenda.

Ny E134 Damåsen-Saggrenda

Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet veinett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert veinett og bedre trafikksikkerheten.

Omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019.

616_388609827887976_2113827995_n4895015416174596206.jpg  

Lengde: 13,2 kilometer.

Finansiering: Stat, bompenger.

Totalkostnad: 4,2 mrd. kr.

Oppstart: Våren 2015

Antatt åpnet: Høsten 2019

Kilde: Statens vegvesen

Artikkeltags