Veivesenet starter planleggingen før vedtaket: – Det er vår risiko

Lier kommune har ikke engang vedtatt å legge planprogram ut på høring før E134 før Statens vegvesen starter arbeidet med kommunedelplan.