Eldre dommere gir barna til mor

TEGNING: KARL GUNDERSEN

TEGNING: KARL GUNDERSEN

Artikkelen er over 9 år gammel

Er du far og kjemper for barnet ditt i retten bør du håpe på en kvinnelig, eller en ung mannlig dommer.

DEL

NEDRE BUSKERUD: Det viser statistikk Drammens Tidende har laget etter å ha gått gjennom alle barnefordelingssaker i Drammen tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett de siste fem årene.

Mannlige dommere over 60 år gir barna til moren i saker som blir avgjort med dom i 70 prosent av tilfellene, mens mannlige dommere mellom 40 og 60 år gir barna i seks av ti saker til moren.

Statistikken, som baserer seg på 96 dommer, viser også at kvinnelige dommere generelt og unge mannlige dommere praktiserer så å si likestilling og gir omsorgen like ofte til far som til mor.

Bare en kvinnelig dommer var over 60 år, og dømte til fordel for far i alle tre sakene.

Ser en alle saker under ett så har mødrene vunnet 57 prosent av sakene, mens fedre har vunnet 43 prosent.

Ikke overrasket

Ingen av de to lokale sorenskriverne er overrasket over tallene.

– Det at kvinner vinner 57 prosent synes jeg ikke er påfallende med et såpass lite statistiske materiale, men jeg synes det er interessant at kvinnelige dommere generelt har større tiltro til menn enn menn har til andre menn. Og det er positivt i likestillingsøyemed at menn oftere vinner fram nå enn før. Yngre dommere har i større grad en erfaringsbakgrunn med likestilling, sier Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver Eiker, Sigdal og Modum tingrett.

– I de fleste tilfelle er begge foreldre egnet og da kan ting som holdninger og tradisjoner komme inn. Jeg er ikke overrasket over at eldre mannlige dommere utøver skjønnet på en annen måte enn yngre. De har vokst opp i en annen tid, sier sorenskriver Laila Ingebrigtsen i Drammen, som selv er den eldste av de kvinnelige dommerne i distriktet (56).

LES OGSÅ: -Ikke representativ statistikk

Vanskelig

Drammens sorenskriver mener at barnefordelingssaker ikke er vanskeligere juridisk sett enn andre.

– Men følelsesmessig er de sakene de klart vanskeligste for oss. Det er mange triste skjebner og mange barn som ikke har det godt fordi foreldrene krangler.
Ingebrigtsen sier hun hele tiden prøver tenke på barnets beste.

– Hvem av foreldrene som kan ivareta barna på best mulig måte og hvem som kan sørge for best mulig samlet foreldrekontakt. Jeg prøver hele tiden å tenke på hva som er best for barnet og tenker ikke kjønn, sier hun.

LES OGSÅ: - Far har fått mer rettsikkerhet

Artikkeltags