Et tryggere Drammen

<b>SAMARBEID.</b> Sogneprest Ivar Flaten på Fjell står sentralt i dannelsen av Drammen tros- og livssynsråd.

<b>SAMARBEID.</b> Sogneprest Ivar Flaten på Fjell står sentralt i dannelsen av Drammen tros- og livssynsråd.

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Drammen blir trolig en tryggere by å bo i når alle tros- og livssynsgrupper nå går sammen om å bedre samarbeidet.

DEL

I morgen dannes Drammen tros- og livssynsråd etter flere års arbeid på tvers av religiøse grenser. At vi er forskjellige skal ikke lenger være en trussel.
Intensjonene med det nye rådet er vide: Spenninger mellom ulike grupper skal reduseres, problemer forebygges, respekt for hverandre og kunnskap om hverandre økes. Det nye rådet kan også bli et kompetanseforum der dialog og brobygging er viktige stikkord.

lang og kronglete. Ivar Flaten, sekretær i arbeidsgruppen som forberedte et bredt seminar i går og det åpne møtet på Papirbredden i dag, er optimist. Som prest på Fjell har han opplevd at forskjellighet ikke er noen trussel. Han har opplevd at dialog er den beste veien å gå for å redusere spenninger og problemer ulike religiøse grupper ofte opplever i forhold til hverandre. Men han vet også at veien fremover er lang og til dels kronglete.
Arbeidet som nå tar form i Drammen, skjer etter mønster av tilsvarende arbeid i Leicester, England. To ressurspersoner derfra kom til Drammen i går, deltar på møtet i dag og er på mange måter inspiratorer og premissleverandør til det videre arbeidet. Sentralt er også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), i tillegg til alt arbeidet som allerede er gjort i byen.

forløper. Fredsaktivisten Tahir Mahmood har stått for flere arrangementer på tvers av religiøse skillelinjer, noe som også betraktes som en forløper. Også andre byer i Norge arbeider for å danne tilsvarende råd.
Alle registrerte tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn er invitert til møtet begge dager. Går det slik Ivar Flaten og arbeidsgruppen håper, vil representanter fra de inviterte skrive under på en intensjonsavtale, slik at arbeidet med å formulere hva Drammen Tros- og Livssynsråd skal stå for og arbeide med kan fortsette.
-Det blir ikke riktig av meg å si for mye her, understreker Flaten.
-Her er det såpass mange og forskjellige aktører. Det viktigste er at vi kan fortsette dialogene og brobyggingen, og at alt dette i neste omgang kan bli kjent og akseptert i de ulike menigheter og samfunn, sier Flaten.

Artikkeltags