"Fram" er funnet midtfjords mellom Solumsbukta på Drammenssiden og Lahellholmen på grensen mellom Lier og Røyken.

- Det var et stort øyeblikk da vi var helt sikre på at det var "Fram" vi hadde funnet, sier dykker Kai Garseg.

Holmestrand-mannen forteller at han har vært fascinert av alt det gode historiske stoffet Drammens Tidende har skrevet om D/S "Fram".

-Påsken 2004 fikk vi vrakavtegninger på samme sted da vi undersøkte med en sidesøkende sonar. Da visste vi ikke at det var "Fram" vi hadde med å gjøre. Men forrige helg fant vi skipet - ved hjelp av en miniubåt - utstyrt med en 360 graders horisontaltseende sonar, sier Kai Garseg.

11 mennesker omkom da "Fram" gikk ned med mann og mus.

Rett før jul i fjor bragte Drammens Tidende en fyldig reportasje om "skipet som forsvant", ført i pennen av vår veteranjournalist Ludvig Throndsen. Han har engasjert seg mye i "Fram"s skjebne.

GA EKSTRA PIFF. Det var denne artikkelen som ytterligere ansporet Kai Garseg og hans dykkervenner til å fortsette letingen.

Det gamle dampskipet ble funnet helt nede på 95 meters dybde.

-Da vi ankom stedet der vi hadde GPS-posisjoner fra letingen i påsken 2004, vi klart konturene av et vrak. Da vi kom nærmere innpå, fikk vi konstatert at det sto "Fram", Drammen i akterstavnen, forteller Kai Garseg.

"Fram" står rett på kjølen der nede i dypet. Det ligger fortsatt celluloseballer på dekket. Celluloseballer var en vesentlig del av dekkslasten.

-Vi manøvrerte miniubåten opp til styrehuset. Kameraene viste at styrehuset står veldig intakt. Det henger en skipsklokke utenfor vinduet.

PRØVDE LIVBÅTENE. Kai Garseg og hans dykkerteam kunne konstatere at mannskapet har prøvd å få ut livbåtene, men tydeligvis ikke rakk det før "Fram" forsvant ned i dypet.

-Den ene livbåtdaviden står slått ut. Det betyr at mannskapet har prøvd å få livbåten løs. Den har de tydeligvis greid, men den nærmeste livbåten ligger i biter på bunnen. Dessuten står det en livbåt ganske intakt litt lenger unna vraket, sier Kai Garseg.

Ut fra funnet av livbåtene, kan det slås fast at det har vært en dramatisk kamp med naturkreftene. Men hvorfor ingen av livbåtene holdt seg flytende, kan man ikke slå fast.

Så langt har dykkerne holdt seg oppe på overflaten, og brukt miniubåten med kameraer som sine øyne.

-Men til høsten legger vi opp til å sende dykkere ned - for å filme med høyoppløselig film, slik at vi får enda bedre kvalitet på bildene, sier Kai Garseg.