Aksjonen ble vedtatt av styret i Drammen Innvandrerråd søndag kveld.

-Vi ber nå alle innvandrerorganisasjoner gå sammen om en solidaritetsaksjon. Det gjør fordi vi mener alle barn har rett til å være sammen med sine foreldre, sier leder av Drammen Innvandrerråd, Ali Duymaz.

Han mener Moke Mutulus forbrytelse - å oppgi falsk identitet - er mild sammenlignet med blant andre Mullah Krekar, flykaprere og heroinsmuglere som har fått bli i landet.

-Dersom Mutulu ikke hadde fått barn mens han oppholdt seg i Norge, ville saken vært annerledes. Da burde han vært utvist i hurtigtogsfart så han ikke fikk tid til å stifte familie. Men når han har bodd her så lenge, er det drøyt å la barna lide for det. Hadde Mutulu begått annen kriminalitet i tillegg, eller han hadde et dårlig forhold til barna, ville også saken vært annerledes, påpeker Ali Duymaz.

NOAS: "STRENGT" Mutulus advokat, Line Evensen, anbefalte familien å be Advokatforeningens Aksjons- og Prosedyregruppe om hjelp. For få dager siden kom avslaget. Dermed er alle ordinære ankemuligheter oppbrukt.
Avdelingsleder i Norsk Organisasjon for asylsøkere, Sylo Taraku, mener Utlendingsnemndas utvisningsvedtak overser barnas rettigheter.
-Terskelen for å få slike vedtak rettslig behandlet er høy. Alvorlighetsgraden i denne saken er ikke så stor at det veier tyngre enn hensynet til familien. Så lenge det ikke er begått annen kriminell virksomhet, utover bruddene på Utlendingsloven, er vedtak om utvisning uforholdsmessig strengt, mener Taraku, som har en bachelor i menneskerettigheter og statsvitenskap fra Høgskolen i Buskerud.

TAUS ORDFØRER. Han har tidligere jobbet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, og sitter i dag i styret i Amnesty International Norge.
-Vi er enig i at det skal slås ned på misbruk av asylinstituttet. Samtidig er retten til respekt for familieliv nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon. I denne saken straffes en hel familie, påpeker Taraku.
Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H) er taus.
-Jeg har ikke lyst til å mene noe om denne type saker. Dette er ingen kommunal sak. Derfor er det ikke viktig for meg å mene noe om dette, sier Opdal Hansen.