DRAMMEN: I juni ble den 50 år gamle faren dømt til fire års fengsel for vold, frihetsberøvelse og for å ha tvangsgiftet sin da 14 år gamle datter i Irak.

Siden har ingen sett ham, til tross for at han gjennom lovlig stevning fra retten har fått beskjed om at ankesaken hans kommer opp i dag.

Uheldig

– Han ble innkalt hit til kontoret for konferanse og møtte ikke. Ifølge familien er han i Irak, forteller forsvarer Dagfinn Hodt.

Forsvareren ble svært overrasket da han fant ut av det. Han har ikke klart å komme i kontakt med klienten sin.

– Han burde jo i aller høyeste grad ha vært her. Det er uheldig at han ikke stiller opp i retten, sier Hodt.

Kun straffen

I dag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett, hvor retten skal vurdere straffeutmålingen på nytt.

50-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld, og anket både skyldspørsmålet og fengselsstraffen. Men Borgarting lagmannsrett fastslo at familiefaren er skyldig, og ville bare vurdere om fengselsstraffen var riktig.

Og ettersom det dermed ikke blir noen bevisføring i retten i dag, kan rettssaken gå uten at den tiltalte faren møter.

– Vi kan behandle saken uten hans tilstedeværelse fordi det er en ren rettslig vurdering av hvilken straff han skal få, sier statsadvokat Erik Førde.

For streng

Forsvarer Hodt kommer til å argumentere for lavere straff enn fire år når han møter i retten uten 50-åringen i dag.

– Dommen i seg selv er for streng. Og jeg mener oppreisningskravet må vesentlig ned, sier Hodt.

Les også: Håper straffen har en preventiv virkning

Også 50-åringens svoger ble dømt i tingretten. Han fikk åtte måneders fengsel for å ha hjulpet til med å få jenta ut av Norge. Han møter i retten i dag, i håp om lavere straff.

– Jeg mener at straffen ble for streng ut fra den rollen han har hatt. Hans roller har ikke noe med tvangsgiftesaken å gjøre, sier forsvarer Martin Smith.