Han kom til Drammen som flyktning fra Bosnia for ti år siden. Han var med og dro i gang prosjektet «Bygg broer ikke murer». Mandag ble Enver Djuliman tildelt den første Forsoningsprisen.
- Det er både oppmuntrende og inspirerende å få en slik pris, sier Enver Djuliman (44) når Drammens Tidende får telefonkontakt med han mens han er underveis til Gardermoen.
Han skal besøke sin fødeby Mostar i forbindelse med at han er i gang med å skrive en lærebok om menneskerettigheter. Djuliman har arrangert ca. 80 ukelange menneskerettighetsskoler for hundrevis av ungdommer i Norge, Bosnia og Russland. Erfaringene fra denne virksomheten vil han ta med i den nye læreboken.
Under et arrangement på Blindern mandag kveld ble Enver Djuliman tildelt Blanche Majors Forsoningspris. Dette var første gang prisen ble delt ut. Den er innstiftet av den ideologiske turoperatøren Aktive Fredsreiser i Risør og er oppkalt etter selskapets beskytter Blanche Major som mistet 31 familiemedlemmer i konsentrasjonsleiren Auschwitz.
Enver Djuliman bor fortsatt i Drammen. Han er ansatt som undervisningsleder i Den norske Helsingforskomiteen. I 1997 var han med og startet prosjektet «Bygg broer ikke murer» i Drammen. Hensikten er holdningsskapende arbeid, flerkulturell forståelse og integrering blant flyktningungdom og norsk ungdom. Drammen kommune er godt i gang med en videreføring av dette prosjektet.
Forsoningsprisen består av en skulptur, et diplom og 30 000 kroner. Enver Djuliman sier at han ikke har bestemt seg for hva han skal bruke disse pengene til. Men egentlig hadde han ønsket seg tre millioner kroner for å realisere sin store plan om å starte et internasjonalt menneskerettighetsakademi i Mostar. Han har planene klare for dette store prosjektet, men det kan ta lang tid å få dem gjennomført.

Oddbjørn Lervik
oddbjorn.lervikdt.no