OSLO/SANDE: Holm har vært sjef i partiorganisasjonen siden januar 2012. Nå vil han også få ansvaret for å koordinere Frps interesser inn mot regjeringsapparatet. Den nye tittelen til Finn Egil Holm blir generalsekretær og stabssjef.

- I vår nye rolle som regjeringsparti er det et behov for å samordne arbeidet i hovedorganisasjonen, stortingsgruppen og deltakelse i regjeringsapparatet. Derfor har vi også foretatt denne endringen av partiets administrative organisering, sier partileder Siv Jensen i en pressemelding.

Sentral i regjeringsforhandlingene

Finn Egil Holm (45) kommer fra Sande og jobbet som direktør for strategi og samfunnskontakt i Vestre Viken før han ble generalsekretær i Frp. Før det var han assisterende rådmann i Drammen kommune og fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Holm hadde en sentral rolle i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Frp. Han satt ved Siv Jensens side under de harde forhandlingene på Sundvolden Hotel. Som stabssjef og generalsekretær skal han både ta seg av Frps interesser i regjeringen og holde kontroll med partiorganisasjonen.

Drammens Tidende har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Finn Egil Holm.

LES OGSÅ: 

Blir Aps helsepolitiker

Stortingets mektigste par