«Det er en helt uholdbar situasjon at vårt hyttefelt nærmest blir ubeboelig i langhelger og ferier»

Hytteeiere på Blefjell plages av stank fra kloakkanlegg.