De har startet jakten på en mulig lokalisering av flyet som falt ned 16. april 1940.
Den dramatiske historien som hobbyhistorikere skisserer, inneholder elementer som senkingen av Blücher 9. april, avhør av kaptein Woldag i Berlin få dager etterpå og hans retur til Norge for å delta i begravelsen av de 1000 mennene som omkom i Blücher-senkingen. Og ikke minst hans død i forbindelse med flystyrten utenfor Tofte.
-Det merkelige, forteller den lokale krigshistoriker Flemming Melin Christiansen, er at flystyrten utenfor Tofte i Hurum ikke står i de tyske tapslistene over fly som styrtet under invasjonen i Norge.
Larvikmannen har i lang tid beskjeftiget seg med mysteriet rundt flystyrten ved Tofte, og sitter på dokumentasjon som forteller at det styrtet en Junker 52 16. april - og at både flygeren Walter Poplow, "Kapitän zur See", Heinrich Woldag, samt en ukjent tredjemann omkom og aldri er funnet.
En øyenvitnerapport fra lensmannsfullmektig Adamsen i Hurum, datert 17. april 1940, underbygger hendelsen og sier rett ut at flyet styrtet like ved Tofte.

FANT KLÆR OG BREV. -Rapporten fra lensmannsfullmektigen ble funnet i Riksarkivet for en del år siden av Gudmund Olsen.
Den forteller en del av det som skjedde, men ikke alt - og ikke hvor flyet kan ligge, sier Flemming Melin Christiansen.
Adamsen skriver i rapporten: Ved ankomst til Tofte hørte vi at et fly hadde gått i vannet og styrtet. Tollbetjent Røyert og en mann kom inn til brygga i motorbåt. De hadde med seg en jakke, en frakk, lue og briller etter en tysk flyger.
Til og med flysertifikatet hadde de to fra Tofte funnet. Her sto det at flygerens navn var Walter Poplow født i 1916 i Stettin.
Adamsen skriver videre at de to i båten ikke hadde sett omkomne, ei heller flyet som skulle ha styrtet.
Like etterpå fikk lensmannsfullmektigen utlevert en del brev som ble funnet drivende i sjøen. Effektene som ble berget, ble sendt til politikammeret i Drammen.

BLÜCHER. Det som gjør flystyrten utenfor Tofte 16. april 1940 interessant og mystisk, har bakgrunn i senkingen av Blücher syv dager før, 9. april 1940.
Blücher var det førende skipet i invasjonsgruppe 5 under kontreadmiral Oskar Kummetz. Kaptein på krysseren Blücher var Heinrich Woldag.
Historien kjenner alle. Blücher ble stoppet av kanonene på Oscarsborg. 1000 tysk soldater omkom i det kalde vannet. Invasjonen av Norge ble forsinket. Konge og myndigheter fikk tid til å flykte fra Oslo.

OVERLEVDE. "Kapitän zur See", Heinrich Woldag, overlevde senkingen av Blücher. Han ble øyeblikkelig kommandert tilbake til Berlin for å avgi rapport for Hitler og generalstaben. Noe han gjorde få dager etter senkingen.
16. april fulgte sønn av kommandanten, Jochen Woldag, sin far til flyplassen Kiel-Holtenau. Faren skulle fly tilbake til Norge for å være med i begravelsen av falne besetningsmedlemmer, heter det i en fotnote boken "Blücher" fra 1991.
I samme fotnote heter det at transportflyet av typen Junker 52, falt ned i umiddelbar nærhet av stedet der Blücher gikk ned i Oslofjorden.
To skriftlige kilder forteller altså om flystyrten, men allikevel fins ikke flyet notert i de tyske tapslistene.

BREVENE I VANNET. I lensmannsfullmektig Adamsens rapport heter det at en del brev ble funnet drivende i sjøen.
I Blücherbokens får man et mulig svar på hvorfor man fant så mange brev. Her heter det at etter at flyet styrtet, fant en norsk fisker et brev fra Else Heymann til hennes mann, nestkommanderende på Blücher. Brevet ble berget og omgående levert til adressaten.
Fru Heymann minnes: -Før avreise ga jeg Woldag en liten mørkebru koffert av lær. I den hadde jeg samlet ca. 30 brev fra offisersfruer til deres menn. Woldag lovet meg like før starten å dele ut brevene i Oslo.
Som ved et mirakel, heter det i Blücherboken, nådde fru Heymanns linjer hennes mann. De andre brevene, kommandanten og flyet har siden vært sporløst forsvunnet.
Trolig ligger flyet og en seire med svar på hva som skjedde 16. april i sjøen like utenfor Tofte.

TEORIER. -Flystyrten utenfor Tofte er et mysterium som det kunne vært interessant å finne mer ut av, sier Flemming Melin Christiansen.
-I boken "Blücher" spekuleres det i om flyet ble skutt ned eller fikk en teknisk svikt. De som skrev boken utelukker heller ikke sabotasje.
Christiansen tror det var et drama om bord.
"Den tredje mann" hadde vært i Berlin og rapportert sine kritiske opplevelser rundt senkingen av Blücher. Det er historisk kjent at det ble begått en rekke feilvurderingen i det Oscarsborgs granater traff krysseren, også av Woldag.
Hadde Blücher blitt styrt rett mot land og grunnstøtt, hadde skipet og trolig 1000 liv vært reddet. Woldag hadde ingen fremtid i den tyske marinen.
-Dette er bare en hypotese, men kunne det tenke seg at når Woldag så Oslofjorden og området der Blücher ble senket, så bestemte han seg for å avslutte livet?, spør Christiansen.

BEVART. -Selv 67 år etter vil det være fullt mulig å finne rester av Junkeren utenfor Tofte, sier Guttorm Fjellstad i Forsvarets flyhistorisk samlingen på Gardermoen.
Han er entusiast og leder nå prosjektet med å restaurere en annen Junker som de hevet fra et tjern for noen år siden.
-Junkere var solid laget i godt metall. Jeg regner med at deler av halepartiet fremdeles er bevart, sier han.
Fjellstad kjenner godt til mulighetene for flystyrten utenfor Tofte 16. april 1940.
-Det er en kuriositet å finne flyet. Finner man det kan man finne ut hvorfor det styrtet og om det er levninger av de omkomne fremdeles i området.
Tyske fly er en sjeldenhet og vårt store spørsmålstegn er hvorfor flyet ikke fins i de tyske tapslistene, sier Fjellstad.
Ingen vet altså nøyaktig hvor Junkeren styrtet. Flemming Christiansen tror sikkert at det fins folk på Tofte som kan ha minner om flystyrten.
-Kanskje kan de peke ut hvor flyet styrtet. Senere kunne man så legge opp til en ekspedisjon for å finne det, sier han.
Hvis noen husker noe fra flystyrten 16. april 1940 kontakt Drammens Tidende, eller Flemming Christiansen direkte på tlf. 90684840 etter kl. 1500.