Bildet er fra åpningssendingen der tv-gründer Knut Arthur Nordstad (t.v.) hilste publikum sammen med ordfører Einar Haflan (bildet).

Stort sett var den første sendingen vellykket. Noen stor respons fra de 20-30.000 som kunne ta imot de første sendingene, fikk man ikke.

Lokale journalister fra avisen Fremtiden lagde stoffet til de lokale TV-sendingene. Også Åssiden kirke startet i 82 egen videoproduksjon sendte ut sitt første program på lokal-TV.