Kommunen vil sikre kyststi: - Føles som et overgrep, sier velforeningen

Rådmannen i Røyken foreslår at politikerne vedtar reguleringsplan for kyststi langs Grundvikveien. Grundvik vel føler seg overkjørt.