HURUM: På Rødtangen sør på Hurumhalvøya planlegges det en ny båthavn som skal bli tre ganger så stor som den eksisterende småbåthavna. Dette vil forringe vannkvaliteten og gjøre den populære stranda mindre attraktiv, konkluderer Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i en rapport utarbeidet i forbindelse med den politiske behandlingen av saken.

– Det er mange som frykter for badestranda på Rødtangen, sier Mette Indrehus, SV-politiker og flittig bruker på sommerstid.

– Folk reiser langveisfra for å bade her – den er en av de få tilgjengelige langgrunne sandstrendene i området. Jeg er redd kombinasjonen med småbåthavn ikke er heldig, sier hun.

Får støtte

Indrehus får støtte av Ivar Jørstad i Rødtangen Fastboende Forening og en rekke hytteeiere i området.

- Badegjestene har ingen interesseorganisasjon som taler sin sak. Vi ønsker at det skal tas hensyn også til dem, sier Jørstad som selv bor på Rødtangen og bader der hver dag om sommeren.

- Det er viktig å ta vare på badeplassene både nord og sør for båthavna. Her er det barn på sandstranda og ungdommer på svabergene, sier han.

Jørstad understreker at han forstår behovet for flere båtplasser i kommunen, men håper det blir tatt tilstrekkelig hensyn til badeplassen.
Planen tilrettelegger for rundt 200 båtplasser.

– Håpet mitt er at småbåthavna blir minst mulig ruvende i landskapet, sier han.

- Stranda skal bestå

Hos Fylkesmannen satte man spørsmålstegn til planarbeidet og ytret ønske om at forholdene knyttet til vannkvalitet og forurensing var bedre belyst.

– Det videre arbeidet med en helhetsplan må legge stor vekt på å ivareta allmennhetens bruk av strandsonen som rekreasjons- og friluftsområde, heter det i høringsuttalelsen fra Fylkesmannen.

Men ordfører Anne-Hilde Rese beroliger de badeglade med at stranda skal bestå.

– Badestranda skal bli ivaretatt når byggesaken behandles. Vi vet ennå ikke sikkert hvordan bryggene blir seende ut, men vil at de skal trekkes så langt ut at det ikke berører stranda, sier hun.

Blant annet henviser hun til at det kan bli gjort endringer etter konklusjonene i NIVAs rapport blant annet ved å legge mer luft mellom båtene slik at det kommer mer lys til.

– Slike hensyn må tas under byggesaken, sier hun.

Helge Carlsen i Rødtangen båtforening ønsker kun å kommentere saken med følgende:

– Vår ambisjon er å ivareta kvalitetene på stranda som de er, sier han.

– Utover det har jeg ingen kommentar.

SVs Mette Indrehus vil følge godt med i saken fremover.

– Reguleringsplanen har gått gjennom. Nå vil vi passe veldig på at det blir en byggesak som behandles politisk, sier hun.