I juli fikk den norske muslim Trond Ali Linstad beskjeden han hadde ventet på: Stiftelsen Urtehagen som han leder hadde fått godkjennelse til å starte friskole i Drammen. Planen var å starte opp en muslimsk grunnskole i Drammen høsten 2006.
Men i går fikk Trond Ali Linstad beskjeden han definitivt ikke hadde ventet på: Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) setter ned foten, og stanser alle godkjente friskoler som ennå ikke er startet opp.
Friskoler som er godkjent, men som ikke hadde kommet i gang innen gårsdagen, får rett og slett ikke lov til å drive etter friskoleloven. Skolene blir stanset i påvente av at regjeringen legger fram forslag om å stramme inn friskoleloven. Det skjer våren 2007. I mellomtiden blir heller ingen nye søknader behandlet.

OVERRASKET. Urtehagen skole i Drammen er godkjent for tilsammen 250 elever fra 1.-10.klasse. Inntil i går var planen å starte opp en islamsk grunnskole med 25 førsteklassinger i Drammen neste høst, og deretter trappe opp elevtallet fram til 2014.
Men nå har det plutselig dukket opp enorme skjær i sjøen. Drammens Tidende snakket med Trond Ali Linstad ved 1130-tiden i går. Da var han nettopp informert om at Urtehagen skole ikke får starte opp som friskole i Drammen neste år.
-Jeg er overrasket. Veldig overrasket, sier Linstad. Han hadde ikke rukket å fordøye den overraskende nyheten. Derfor ville han ikke si noe særlig mer om hvordan han reagerer på Djupedals strupetak på allerede godkjente friskoler.
Den videregående skolekjeden John Bauer Norge AS har også fått godkjent en friskole i Drammen. Skolen er godkjent for 525 elevplasser, og planen var å starte opp neste høst. Nå er godkjennelsen som friskole fryst. Drammens Tidende fikk ikke tak i daglig leder Rune Eikeland i John Bauer Norge AS i går.

LOVENDRING. Det er ikke noen hemmelighet at den rødgrønne regjeringen synes den forrige regjeringen var for rause med å godkjenne friskoler. Kunnskapsminister Øystein Djupedal mener friskoleslippet truer den offentlige skolen.
Djupedal vil ha en fullstendig gjennomgang av friskoleloven, og planen er å legge fram et forslag til lovendring våren 2007. En slik lovendring vil innebære en innstamming av friskoleloven. Målet er å bruke mer midler på den offentlige skolen, og mindre på private skoler. I dag får friskolene statstilskudd på 85 prosent av driftskostnadene.
Avgjørelsen om å stanse oppstart av allerede godkjente friskoler er et midlertidig tiltak i påvente av den nye friskoleloven.