Hjertet og tankene i Tyrkia

mange vil hjem. Norsktyrker og SV-politiker Sadi Emeci sier tyrkere som bor i Norge er svært knyttet til Tyrkia. Han er ikke overrasket over undersøkelsen som viser at tyrker føler liten tilhørighet til Norge. Foto: Nils J. maudal

mange vil hjem. Norsktyrker og SV-politiker Sadi Emeci sier tyrkere som bor i Norge er svært knyttet til Tyrkia. Han er ikke overrasket over undersøkelsen som viser at tyrker føler liten tilhørighet til Norge. Foto: Nils J. maudal

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Tyrkere er den innvandrergruppen her i landet som føler minst tilhørighet til Norge, viser ny studie. I "tyrkerbyen" Drammen nikkes det gjenkjennende til konklusjonen.

DEL

De føler ikke særlig tilhørighet til Norge, mange eier jord og bolig i opprinnelseslandet, de besøker hjemlandet sitt oftest og de er den gruppen innvandrere som i størst grad har planer om å flytte hjem til opprinnelseslandet.
På direkte spørsmål er tyrkere sammen med irakere den innvandrergruppen som uttrykker minst samhørighet med Norge. Det viser en rykende fersk levekårsundersøkelse blant innvandrere i Norge som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i går.
– Tyrkere er orientert mot hjemlandet i større grad enn andre innvandrergrupper, sier forsker Svein Blom ved seksjon for demografi og levekårsforskning i SSB.
Vil hjem. Hver fjerde tyrker svarer at de vil flytte tilbake til opprinnelseslandet når de blir gamle, og hver tredje tyrker eier bolig i Tyrkia.
– Det er fristende å tolke funnene i undersøkelsen som et tegn på lite integrering blant tyrkerne i Norge, men på den annen side er tyrkere i Norge ganske godt representert i arbeidslivet. I hvert fall mennene, sier levekårsforsker Svein Blom.
tyrkerbyen. Drammen er Norges "tyrkerby" og har rundt 2000 innbyggere med tyrkisk bakgrunn. Det vil si at hver femte innvandrer i byen har Tyrkia som opprinnelsesland.
Norsktyrker og bystyrepolitiker for SV, Sadi Emeci (41), tror funnene i levekårsundersøkelsen gir en riktig beskrivelse av veldig mange tyrkere i Drammen.
– Og hvis du reiser ut i Europa vil du finne de samme resultatene for tyrkere, mener Emeci, som kom til Norge som åtteåring.
– Tyrkere har en spesiell nasjonalitetsfølelse. Jeg er sikker på at tyrkerne i Norge følger mer med på tyrkisk politikk og tyrkiske nyheter enn Dagsrevyen. Men jeg er faktisk litt overrasket over at tredjegenerasjon tyrkere som er født og oppvokst her også føler så sterk tilhørighet til Tyrkia, sier Emeci.
Han understreker at tyrkere er svært familiære og knyttet til opprinnelseslandet.
– Tyrkere vil helst dø og begraves i hjemlandet, og det er uvanlig å sende sine gamle på gamlehjem. Det er mange som flytter tilbake til Tyrkia for å bli gamle der. Tyrkere er sosiale mennesker som er opptatt av å ta vare på sine tradisjoner og sin kultur, mener Emeci.
– Er det negativt at tyrkere som bor her i landet føler større tilhørighet til Tyrkia enn Norge?
– Ikke nødvendigvis, men det kan være at integreringen går litt saktere, sier Emeci.
velkjent. Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), sier det er en kjent sak at mange tyrkere flytter til Tyrkia når de nærmer seg pensjonsalder.
– Hvis vi ser på innbyggerne med annen etnisk bakgrunn enn norsk i Drammen, ser vi at aldersgruppen 50 år og oppover er underrepresentert. Det er blant annet fordi mange, deriblant tyrkere, reiser til opprinnelseslandet for å bli gamle, sier ordføreren.
Han har likevel inntrykk av at tyrkerne i byen føler tilhørighet til Drammen også.
– Og det er ikke noe som tilsier at tyrkerne er dårligst integrert i Drammen, sier Opdal Hansen.




Jeg er sikker på at tyrkerne i Norge følger mer med på tyrkisk politikk og tyrkiske nyheter enn Dagsrevyen.
Sadi Emeci

Artikkeltags