Færre anmeldelser, men mer kompleks kriminalitet

Kriminalitetsutviklingen viser en liten nedgang i anmeldte saker i hele Sør-Øst politidistrikt. Samtidig opplever politiet at kriminaliteten endrer karakter og deler av kriminaliteten flyttes over på nett.