DRAMMEN: I dag fikk 8.885 søkere med ungdomsrett sms med beskjed om at de har fått skoleplass ved de offentlige videregående skolene i Buskerud. Ungdomsrett betyr at de har lovbestemt rett til videregående opplæring. 

794 søkere med ungdomsrett står foreløpig uten tilbud. Ifølge inntaksleder Tone Kvåle er dette et normalt tall.

— På samme tid i fjor var tallet 748. Vi vet at mange takker nei til skoleplassen, og flere har søkt seg til både privat og offentlig skole. Så dette tallet vil gå ned raskt, sier Kvåle.

Høyest på Akademiet

En oversikt fra inntakskontoret i Buskerud fylkeskommune viser at det i år var vanskeligst å komme inn på idrettsfag ved Drammen videregående. Linjen for langrenn og svømming hadde høyest poengkrav. Her var nedre poenggrense til 1.inntaket 51,9 poeng. Så følger håndball med 50,6 poeng og fotball med 50 poeng.

På en fjerdeplass på listen over linjer med høyest poengkrav ved de offentlige skolene, kommer Vg1 musikk ved musikk, dans og drama på St. Hallvard videregående. Her var kravet minst 48,8 poeng.

Så følger drama ved samme skole og forskerlinjen ved Drammen videregående - begge med en nedre poenggrense på 48,1.

Men det er den private videregående skolen Akademiet i Drammen som har desidert høyest inntakskrav i år.

 — Det er nesten litt flaut, sier rektor Hilde Dramdal, før hun forteller at elevene må ha 54,80 poeng for å komme inn på studiespesialiserende ved Akademiet.

Viktig å svare

Elever som har fått tilbud om skoleplass må svare innen 14.juli. Det gjør de ved å logge seg inn med MinID på www.vigo.no. Svarer man ikke innen fristen, regnes det som et nei og skoleplassen går til en annen søker.

Neste inntak er klart 7. august, med svarfrist 14.august.