Strømmen til Hurum sikres etter 20 år

I januar slo et strømbrudd ut Hurum, Røyken og deler av Asker. Nå kommer trolig løsningen som sikrer at mange av innbyggerne aldri blir lenge uten strøm igjen.