Tirsdag ble rådmannen i Hurum bedt om å utrede mulighetene for en eventuelt sammenslåing av Røyken og Hurum. Før man kan gå videre må et tilsvarende vedtak fattes i Røyken. Det skjer tidligst i januar-februar. Detter må det bevilges penger fra begge kommunene til en konsekvensutredning. En slik utredning vil ta minimum et halvt år.

– Jeg tror ikke vi har noe å legge på bordet før på denne tiden neste år, sier Hurumrådmann Gudmund Wasmuth Notøy.

Om alt går etter planen vil man deretter foreta en folkeavstemning i de to kommunene.

– Toget har nok forlatt perrongen når det gjelder å få det med til neste års kommunevalg. Dermed må man enten gjennomføre et ekstraordinært kommunevalg i kommende periode eller vente til neste periode om fire og et halvt år, sier rådmannen.

Hurum

Rådmannen tror det vil bli liten diskusjon om navnet på en eventuell ny kommune.

– Hurum er det naturlige navnet, det er tross alt Hurum-halvøya vi snakker om, sier Notøy.

Og selv om han helst ikke vil trekke fram en lokaliseringsdebatt så tidlig i prosessen mener han det er liten tvil om at det nye rådhuset i Sætre vil komme godt med.

– Kommunehuset på Sætre lar seg lett utvide til å ta i mot våre venner fra Røyken. Huset må uansett bygges siden vi er pålagt av Arbeidstilsynet å komme oss ut av våre nåværende lokaler innen 2011. I tillegg er det geografisk det mest sentrale stedet, sier Notøy.