Øvde på kritisk hendelse i ulykkesbelastet tunnel – ambulansetjenesten valgte å ikke delta

Mens nødetatene øvde på scenario hvor brannfarlig væske rant ut fra tankbilen og under skolebussen, var ambulansene fra Buskerud fraværende. – Ingen beredskapsmessige konsekvenser, sier ambulansesjefen.