- Jeg trodde det skulle bli mer utfordrende for meg å bli "prestefrue"

Av

Sogneprest Hanne Dyrendal og Wolfgang Plagge, "prestefrua" som han selv titulerer seg, hadde ikke noe nært forhold til Hurum før hun ble prest her ute i 2017. Men det har de nå.