Økonomien i Hurum kommune: - Situasjonen er svært bekymringsfull

- Situasjonen er svært bekymringsfull, skriver kommunedirektøren i Hurum om den økonomiske situasjonen fire måneder før Hurum blir en del av Asker.