HURUM: Fredag ble det det lagt fram et forslag om at bompengeinnkrevingen på riksvei 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud skal forlenges med inntil tre år, regnet fra august i år.

Inntektene fra innkrevingen er i utgangspunktet forutsatt brukt til å delfinansiere bygging av nytt tunnelløp på riksveg 23 under Oslofjorden, melder bygg.no

LES OGSÅ: Oslofjordtunnelen nedbetalt i 2013

- Snytt av regjeringen

2. kandidat på Buskerud FrPs stortingsliste, Morten Wold, er kraftig provosert over det han mener er et resultat av dårlig politikk fra regjeringens side.

- Nå når veiprosjektet er nedbetalt og folk har blitt forespeilet bomfri tunnell etter å ha bidratt i mange år, kommer altså denne beskjeden om at de nå må betale bompenger i tre år til for å finansiere helt andre prosjekter, sier Wold.

Wold mener trafikkproblemene ved tunnelen forsterker seg enda mer siden strekningen Dagslet-Linnes ikke er ferdigstilt allerede,

- Med en mer handlekraftig regjering ville riksvei 23 vært ferdigstilt for lengst. Jeg tror det er mange i Røyken og Hurum som føler seg snytt i dag, sier Wold.

- Større trafikkvekst enn antatt

Samferdselsdepartementet vil nå planlegge ny undervannstunnel parallelt med dagens Oslofjordtunnel for å ta unna for økt trafikk.

– Større trafikkvekst enn forutsatt og nye sikkerhetskrav til tunneler betyr at riksvei 23 Oslofjordforbindelsen må få økt kapasitet. Statens vegvesen er derfor i gang med å planlegge «Andre byggetrinn», med ny undersjøisk tunnel parallelt med dagens tunnel. En løsning med bru som alternativ til tunnel skal også utredes, uttaler Samferdselsdepartementet på sine nettsider.

LES OGSÅ: Formannskap stemte for forelengning

Kommunen vil forlenge

Etter planen skulle bomstasjonen avsluttes i august i år, når første byggetrinn av prosjektet er nedbetalt.

Det er lokalpolitisk tilslutning til å videreføre innkrevingen i dagens bomstasjon i inntil tre år, i påvente av at utbyggingen av andre byggetrinn eventuelt kan legges fram for Stortinget. Det er også lokalpolitisk tilslutning til endringer i takstsystemet, skriver bygg.no.

LES OGSÅ: Anbefaler nye bomstasjoner fra 2016

Ny bru?

Utredningen av bru som alternativ til tunnel vil bli gjennomført som en del av det igangsatte arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Ifølge Samferdselsdepartementet vil det i løpet av treårsperioden legges fram et opplegg for å bygge og finansiere andre byggetrinn, gitt at det skal bygges et andre tunnelløp.

Dersom dette ikke skjer, vil innkrevingen bli avsluttet, og bompengeinntektene bli brukt til andre tiltak i området i samråd med Akershus og Buskerud fylkeskommuner.