Etter mye debatt i pressen den siste tiden har Legelisten.no valgt å legge ut informasjon om fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort eller assistert befruktning, innsetting av spiral eller å skrive ut resept på p-piller.Drammnens Tidende har gjennomgått alle fastlegene i Drammen på listen, men ingen av dem står oppført med reservasjoner.

Kommunelegen bekrefter

Kommuneoverlege i Drammen, Madli Johanne Haaheim Indseth, bekrefter at det ikke er noen fastleger som har reservert seg mot  aborthenvisning, spiral, p-piller eller assistert befruktning.

- Vi ikke fått noen reservasjoner i forhold til dette i det hele tatt, sier hun til Drammens Tidende. 

Kommuneoverlegen har heller ikke hørt om fastleger i nærliggende kommuner som har reservert seg, men presiserer at det heller ikke er hennes oppgave å ha den oversikten.

Vet du om leger i drammensregionen som har reservert seg? Tips oss på tips@dt.no

LES OGSÅ: Nekter å sette inn spiral

Se legelisten her

Delte meninger

Debatten som har rast i media har vist at det er delte meninger om fastleger bør få reservere seg eller ikke.

I en undersøkelse gjort av Respons for Aftenposten svarer hele 67 prosent at de er imot at fastleger skal ha rett til å reservere seg. Bare 25 prosent svarer at de støtter en slik reservasjonsrett, mens 9 prosent ikke har noen oppfatning.

Lars Haakon Søraas som er daglig leder i Legelisten.no sier de ikke har ingen synspunkter på om leger bør ha en slik rett.

– Men når en slik reservasjonsrett allerede blir praktisert, så mener vi det er viktig at pasienter enkelt har tilgang til informasjon om dette. På den måten kan pasienter selv velge fastlege ut fra egen overbevisning og behov, sier han.

Søraas viser til at også helseminister Bent Høie har gjort det klart at dersom det på et mer generelt grunnlag åpnes for at fastleger skal ha mulighet til å reservere seg, så er det viktig at pasienter blir informert om dette på en skikkelig og god måte.

LES OGSÅ: På kollisjonskurs med regjeringen