Med et stressende liv med tidsklemme og mas er det nesten ingen grenser for hvilke hverdagslige gjøremål som folk fristes til å sette bort.
Nå kan du sette bort høstopprydningen også. Firmaet SøppelTaxi etablerte seg nylig i Drammen. De er klare til å shine opp for liunger, drammensere og eikværinger som ikke er fristet til å ordne opp selv.
-Mange synes tiden er mer verdt enn å bruke den på å kjøre søppel, sier daglig leder Gunnar Karlsen.
Firmaet både rydder, laster og kjører bort. De tar med seg alt av rusk og rask, hageavfall, emballasje, møbler, PC-utstyr og andre ting folk ønsker å kvitte seg med. De har biler i forskjellige størrelser og prisklasser. For tre kubikkmeter søppel er det en grunnpris på 500 kroner eksklusiv moms. I tillegg kommer en avgift på 1,70 eksklusiv moms per kilo levert søppel. Søplet blir kjørt til Lindum eller Mile.
Daglig leder Bendik Os i Rennovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) ønsker det nye selskapet velkommen.
-Noen bruker svigersønner. Andre betaler for det, sier han til Drammens Tidende.
Ettersom RfD er et kommunalt selskap blir ikke det nye søppelfirma noen konkurrent for dem.