– Jeg kan ikke garantere at vi klarer å gjennomføre alle tiltakene, men målet må jo være å prøve. Normalt vil vi klare to tredeler, sier Nils Fr. Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken.

Hvis helseforetaket bare lykkes med to tredeler av innsparingstiltakene, vil det ikke ha nok penger til investeringer. Det kan få konsekvenser for blant annet planene om ny øyeavdeling og nyfødt intensiv ved Drammen sykehus.

– Har vi ikke penger til å investere, så er dette det første som blir utsatt, sier Wisløff.
Uten investeringsmidler, er det bare de aller mest nødvendige bygningsmessige utbedringene som vil bli utført. Nye ambulanser og medisinsk teknisk utstyr vil dessuten bli prioritert.

– Det er ikke min ønskedrøm å innfri Helse Sør-Østs krav. Jeg skulle gjerne hatt større rammer, sier Wisløff.

– Men sykehusene våre drives ikke optimalt i dag, så jeg tror det er noe å hente på bedre planlegging og økt effektivitet.