Enda en kommune kan få krisesenter i Kongsberg

Øvre Eiker kommune vurderer å bytte krisesenter fra Drammen til Kongsberg.