DRAMMEN: Hvert år dør 100 norske kvinner av livmorhalskreft. Sykdommen skyldes som regel en infeksjon av humant papillomavirus (HPV). Hvis dette oppdages i tide, kan kreften forebygges.

Når en vanlig celleprøve er usikker eller viser celleforandringer, tas en HPV-test. I Norge har det blitt brukt to ulike typer tester. Den ene, som er blitt brukt av Drammen sykehus og produsert av NorChip i Hurum, er nå forbudt å bruke.

LES OGSÅ: Bruker omstridt HPV-test

Hadde kreft likevel

Problemet med testen er ifølge Helsedirektoratet at den kan gi et falskt negativt svar. Det innebærer at kvinner som får et negativt prøveresultat, likevel kan ha forstadier til livmorhalskreft.

Tidsskriftet Dagens Medisin viser til tre kjente tilfeller der kvinner som har testet negativt på NorChip-testen, likevel har hatt kreft.

Etter sterkt press fra Norsk gynekologisk forening, har Statens helsetilsyn nå bestemt seg for å granske de fem sykehusene som har brukt testen. Helsetilsynet vil vite hvilken oppfølging de som har testet negativt har fått.

Anbefaler ny test

Leder i Norsk gynekologisk forening, Knut Hordnes, frykter at de tre kjente tilfellene Dagens Medisin har skrevet om, bare er toppen av isfjellet:

– Vi er overrasket over hvor lang tid det har tatt før våre bekymringer ble tatt på alvor, sier han til Drammens Tidende.

Hordnes anbefaler kvinner som har hatt celleforandringer og fått negativt svar på HPV-testen, om å ta en ny celleprøve.

– Hvis man er usikker bør man gå til legen og be om en ny celleprøve. Det gjelder særlig om det har gått en tid, for eksempel et par år, siden man hadde usikre celleforandringer, sier han.

Vil tilby oppfølging

Kreftregisteret kjenner til 234 kvinner over hele landet som har testet negativt og ikke tatt ny celleprøve. Helsemyndighetene vurderer nå om disse skal innkalles for en ny prøve.

– Vi vil kontakte Kreftregisteret for å kartlegge om noen av disse pasientene er fra vårt område og i så fall tilby oppfølging, skriver Rune Lilleng, avdelingssjef ved patologisk avdeling i en e-post.

Han opplyser at avdelingen har gjennomgått de drøyt 40 tilfellene med den vanligste formen for livmorhalskreft de siste fem årene.

– To av disse hadde negativ HPV-test, men ble fulgt opp ut fra celleforandringene og vellykket behandlet innen kort tid, skriver Lilleng.

LES OGSÅ: I gang med omstridt vaksinering i drammensdistriktet