Hovedmennene i den store dopingsaken i Bergen er dømt til åtte og et halvt år og fem års fengsel

Av

I alt sju menn er i Bergen tingrett dømt for produksjon og salg av dopingmidler. Straffene er fra åtte og et halvt år til to års fengsel.

DEL

Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken startet 21. januar i år.

Tirsdag 14. mai la aktor, statsadvokat Trond Høvik, ned påstand om fengsel i ni og et halvt år for den yngste og åtte år for den eldste av de to hovedmennene. Retten dømte 36-åringen til åtte og et halvt års fengsel og 37-åringen til fem og et halvt år.

De sju domfelte har fått inndratt drøyt 6,7 millioner kroner og har fått straff fra to år og opp til åtte år og seks måneder. Samlet sett er det utmålt fengselsstraff i 26 og et halvt år. Den ene av de tiltalte fikk delvis dom på vilkår.

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud. Den eldste av dem er 37 år gammel og den yngste 30 år.

I fjor høst ble tre andre menn dømt i samme sak. I alt oppretter politiet straffesak mot over hundre menn i flere politidistrikter. 36 menn skal ha hatt en større eller mindre rolle i dopingnettverket.

Etterforskningen av saken, som gikk under navnet Operasjon Hush, viste at de hadde produsert og solgt dopingmidler verdt over 30 millioner kroner.

Norges største dopingsak

Alle de tiltalte er funnet skyldig i å ha deltatt i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

– Den hovedtiltalte er dømt for innførsel, produksjon og oppbevaring av dopingmidler med til sammen 89 kilo virkestoff, derav omsetning av dopingmidler med 67 kilo virkestoff. Det er nært opp til mengden på 102 kilo i tiltalevedtaket. Han er nå blitt domfelt i den største dopingsaken i Norge noen gang, sier statsadvokat Trond Høvik i en kommentar.

Han bemerker videre at retten har karakterisert virksomheten som profesjonell og sagt at mengden dopingmidler er nok til å dekke et års forbruk for cirka 3.500 personer, mens det som har blitt omsatt, er tilstrekkelig til å dekke et års forbruk for rundt 2.500 personer.

Stort marked

Vest politidistrikt opplyser at de har fått god bistand fra flere andre politidistrikter over hele landet.

De fremhever særlig Sørøst politidistrikt som i desember 2015 håndterte det største enkeltbeslaget av dopingmidler som noen gang er gjort i landet. Også Trøndelag politidistrikt, Kripos og Tollvesenet har gitt viktige bidrag under etterforskningen.

– Denne saken viser at det er et stort marked i Norge for salg av ulovlige dopingmidler. Det er tydelig at det for mange er lav terskel for å skaffe seg dopingmidler via internett, sier Høvik.

Han understreker at det er viktig å etterforske slike saker.

– Vi vil redusere tilgangen ved å ta beslag i dopingmidler og produksjonsutstyr og straffeforfølge de involverte. Det er også viktig at økonomisk utbytte fra slik virksomhet blir inndratt. Økt risiko for å bli oppdaget vil ha en forebyggende effekt og avgrense rekruttering av nye brukere og selgere, poengterer han.

Artikkeltags