Ga blodig springskalle til tidligere MC-medlem. Frykter for å bli lemlestet etter pengekrav på 100.000 kroner

En blodig springskalle på byen og påfølgende neseblod endte med grove trusler og sekssifret pengekrav. Nå er voldsofferet dømt for trusler.