Legger seg flat

BEKLAGER: – Det er trist at hendelser som dette forekommer, sier kommunalsjef Gro Gustavsen. FOTO: reidar halden

BEKLAGER: – Det er trist at hendelser som dette forekommer, sier kommunalsjef Gro Gustavsen. FOTO: reidar halden

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

– I denne saken har Helsetilsynet avdekket flere forhold hvor vi har gjort feil. Jeg beklager veldig sterkt at vi har bidratt til å ikke gi god nok omsorg, sier kommunalsjef for helse- og omsorg Gro Gustavsen.

Hun svarer på generelt grunnlag når hun blir spurt om hvorfor Åge Pedersen ikke ble sendt til lege allerede etter det første fallet i fjor.

Gustavsen mener det enkelte ganger kan være vanskelig å vurdere om det er et brudd.

– Men er det noe som tilsier at armen er smertefull og pasienten har bevegelseshemming, så skal vi selvfølgelig henvise til lege, sier Gustavsen.

Hun legger til at de må jobbe med forbedringer av tjenestene.

– Vi tar tilbakemeldingen fra Helsetilsynet veldig alvorlig, sier hun.

Gustavsen forteller videre at det ikke er uvanlig at personalet reduserer smertestillende for å bedre brukerens matlyst, eller for å unngå unødvendig sløvhet.

– Men det må være i samråd med lege, og det krever oppfølging, så pasienten ikke blir påført unødvendige lidelser. Det er legens ansvar å foreskrive eller kutte ut legemidler, sier Gustavsen.

Kommunen har nylig ansatt en kvalitetsrådgiver som skal avdekke manglende rutiner.

Dermed mener Gustavsen at de etter hvert vil få et helhetlig kvalitetssystem på plass på Bråta.

I tillegg var ansatte i hjemmetjenesten på kurs på onsdag, hvor de lærte om kvalitetssikring i møte med brukeren.

– Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen vil bli brukt som pensum i virksomhetene. Vi kan lære av hendelsene på generelt grunnlag, sier Gustavsen.

At Beate Pedersen føler hun har blitt møtt med arroganse, synes Gustavsen er leit.

– Som leder i kommunen setter jeg pris på tilbakemeldinger og å ha dialog underveis for å få til en god tjeneste, sier hun.

– Jeg er på vegne av Nedre Eiker kommune veldig lei for det som har skjedd i forhold til Pedersen. Det er trist at hendelser som dette forekommer, men vi går nå igjennom våre rutiner for å sikre at noe lignende ikke skjer i framtiden, avslutter Gustavsen.

Artikkeltags