MODUM/LIER: Etterpå skal hendelsen ha blitt forsøkt kamuflert som nødslakting.

Historien, som bekreftes av ledelsen i Børresen skog, har gått som en farsott i jegermiljøet både i Modum og Lier helt siden oktober. Til tross for at dette har vært en offentlig hemmelighet, sier ordfører og jaktleder Terje Bråthen at han ikke er kjent med saken og at han ikke ønsker å kommentere dette.

– Jeg har ikke hørt noe om noe slikt lokalt, eller fra ledelsen i Børresen skog. Derfor har jeg ingen kommentar, sier en ordknapp Terje Bråthen til Drammens Tidende.

Okse

Det var i begynnelsen av jakta i oktober at følgende skal ha skjedd:
En jeger i jaktlaget til ordfører Terje Bråthen ringer til folk i Børresensystemet og sier han har skutt en skadet, liten elg litt over en kilometer inne på Børresens område ved Elgstjern i Finnemarka.

Han ber om tillatelse til å hente dyret. Så langt så bra. Men en lokal jeger i Lier fatter mistanke. Han har nemlig hatt los på en flott okse i det samme området et par dager tidligere.

«Er dette et lite dyr?»

– Jegeren hadde nok ikke regnet med at vi skulle dukke opp. For det vi fant var ikke noe lite dyr, men en stor okse med 17 takker. Den veide godt over 200 kilo i slaktevekt, sier driftsleder i Børresen skog, Roger Rypås til Drammens Tidende.

– Er det dette du kaller et lite dyr, spurte våre folk og det ble litt munnhoggeri. Deretter kontaktet vi viltnemnda, sier Rypås, som kaller hendelsen «ren tjuvjakt».

Forsøkt kamuflert

Etter hvert kom det til ikke mindre enn fem erfarne jegere, deriblant representanter for viltnemnda i Lier. Elgoksen hadde nemlig et brukket frembein. Jegeren i Modum hevdet at det var derfor han skjøt dyret, og at det dreide seg om nødslakting.

– Vi var fem erfarne jegere som så på bruddet og alle er overbevist om at beinet på dyret er brukket etter at det døde. Det var ikke noe hevelser rundt såret, ikke noe blod eller verk i såret, sier Rypås.

Også andre som så elgen bekrefter historien overfor Drammens Tidende.

Ikke anmeldt

Rypås ser i ettertid at saken burde vært anmeldt og han stusser over at jaktlederen, i dette tilfellet ordfører Terje Bråthen i Modum, ikke har tatt kontakt.

– Synes du det er rart at jaktlederen sier han ikke kjenner til dette?

– Det var jo en jeger fra samme lag med da dyret skulle hentes, og vedkommende mente jo at saken burde anmeldes. Så ut ifra det synes jeg det er litt merkelig, men det blir jo bare spekulasjoner fra min side, sier Rypås.

Den aktuelle elgjegeren vil ikke kommentere saken overfor Drammens Tidende.

Ansvar

Arne Green, tidligere leder i Norges Jeger– og fiskerforbund i Buskerud, sier på generelt grunnlag at det påhviler lederen av et elgjaktlag et stort ansvar.

– Det er flere eksempler på at jegere er blitt utestengt fra jakt fordi de ikke har opptrådt slik en jeger skal gjøre, sier Green.

Han er selv til stede på de aller fleste fall, det vil si når et dyr er felt.

Ryddig

– Du må være ryddig i forhold til det å gå inn på et annet område. Du skal alltid melde fra, men hvis du først skyter et skadet dyr inne på et annet område, mener jeg det er skikk og bruk og ikke fjerne dyret før den som eier området har sjekket det. På den måten unngår man mange ubehageligheter, sier Green.

Han vil ikke kommentere om han har hørt om tilfellet i Finnemarka på grensen mellom Modum og Lier i oktober.