Ikke mulig å bygge boliger

DSB sier det ikke er forenelig med boligutbygging på Engene så lenge sprengstoffproduksjonen til Chemring Nobel foregår.

DSB sier det ikke er forenelig med boligutbygging på Engene så lenge sprengstoffproduksjonen til Chemring Nobel foregår. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

DSB mener det umulig å bygge boliger så tett på sprengstoffproduksjonen på Engene som Orica planlegger.

DEL

LIER: I forbindelse med at Hurum kommune tidligere i år la ut forslag til ny kommuneplan, har fylkeskommunen, Riksantikvaren og altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommet med innsigelser til næringsområdene på Enger.– Chemring Nobel tilvirker og lagrer store mengder eksplosiver på området. Dynea har flere lagertanker til oppbevaring av kjemikalier i væskeform, skriver DSB.

Utsatt

Disse to virksomhetene er ifølge DSB omfattet av flere regelverk og forskrifter. Blant annet av en forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av en storulykke. Chemring Nobel har fått tillatelse til å lage og oppbevare eksplosiver, som er gitt på bakgrunn av at overdekning i enkelte fjellmagasiner ikke vil være tilstrekkelig ved en eventuell detonasjon.

– Det er akseptert enkelte utsatte objekter innenfor virksomhetens hensynssoner, i dette tilfelle boliger i Kongsdelveien 3, 5, 7 og 9 og Sætre barneskole, skriver DSB.

Må kjøpe hus

I høringsbrevet fra DSB peker de på at den foreslåtte utbyggingen til Orica vil ligge innenfor hensynssonen til Chemring Nobel, skriver Røyken og Hurums Avis.

– Direktoratets fokus er at sikkerhet til omgivelser og 3. person ikke skal settes i fare som følge av håndtering med farlige stoffer. DSB vurderer det til at en hendelse på anlegget vil ha store konsekvenser for bebyggelsen innenfor hensynssonen, sier DSB som blant annet har stilt krav om at Chemring kjøper ut enkelte av boligene i Kongsdelveien og at de ikke kan være bebodd etter en overgangsperiode.

Båtopplag

Sist uke gikk ledelsen i selskapet gjennom høringssvarene, og de er klare på hva som må bli kommunens konklusjon.

– Fra vi ble kjent med utbyggingsplanene til Orica for to og et halvt år siden, så har vi hele tiden sagt at boligutvikling ikke er forenelig med vår virksomhet. Nå ser vi at både fylkeskommunen og DSB sier det samme, påpeker Administrerende direktør Erlend Skjold i Chemring Nobel.

Ifølge ham er ikke flytting av virksomheten et alternativ.

– Dette produksjonsanlegget er bygget opp over lang tid, og representerer store investeringer. Kostnadene ved flytting og hensynet til over 90 arbeidsplasser lar seg ikke forsvare, sier Skjold.

- Vi vil gjerne bidra

Selskapet er nå invitert til et dialogmøte med kommunen og Orica for å finne en løsning.

– Vi vil gjerne bidra til å finne konstruktive løsninger. Vi mener Engene må bestå som næringsområde, og kommunen trenger nye arbeidsplasser og næring, sier Skjold som mener det kan være mulig å få lagt båtopplaget på området.

RHA har forsøkt å komme i kontakt med Orica for en uttalelse uten å lykkes.
 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken