LIER: Dermed er fylkets største prestisjeprosjekt en saga blott. Gullaug-saken har de siste årene bygd seg opp til en stor prestisjesak for Ap, der utfallet har blitt stadig mer usikkert.

LES OGSÅ: 

Nå er Drammen førstevalget
Lise Christoffersen legger all skyld på Helse Sør-Øst

Opdal Hansen ventet på Gullaugs fall
Ulla Nævestad: - Sløsing med tid og ressurser

Press og valgkamp

Presset fra ulike aktører i debatten om nytt sykehus i Buskerud har vært stort de siste ukene og månedene, og er trolig en av årsakene til at partiet nå gir opp prestisjeprosjektet.

Etter det Drammens Tidende kjenner til har det vært intens møtevirksomhet i Buskerud Ap angående Gullaug-striden, som i verste fall kunne blitt en skjebnesvanger tapssak i den kommende valgkampen. 

Ap har vært den sterkeste pådriveren for å bygge ut nytt sykehus på Gullaug-tomten, og har ved en rekke anledninger garantert for sykehusutbyggingen.

- Riktig å skrinlegge

Leder i Buskerud Ap Bjørn Tore Ødegaarden hadde saken ferdigskrevet allerede fredag kveld, etter nominasjonsmøtet i Drammen Ap.

- Det er vår konklusjon at det nå er riktig å skrinlegge planene for nytt sykehus på Gullaug. Begrunnelsen er at usikkerhet rundt rasfare og kostnadene til nødvendig rassikring er vurdert å være så høye at en snarlig utbygging blir umulig. Av helsepolitiske årsaker kan vi ikke forsvare ytterligere forsinkelser og usikkerhet om nytt sykehus, sier leder i Buskerud Ap Bjørn Tore Ødegaarden.

Løftebrudd

Tre helse- og omsorgsministre har lovet nytt sykehus på tomten, et prosjekt der det stadig vekk har dukket opp skjær i sjøen. Sist var den oppsiktsvekkende nyheten om at store kvikkleireforekomster vil bidra til stor risiko for den planlagte utbyggingen.

- Helse Sør har bestemt at det nye sykehuset skal ligge på Gullaug. Det er uproblematisk. Nå er det styret i Helse Sør-Øst som bestemmer rekkefølgen for når nye sykehus i helseregionen skal bygges, sa Sylvia Brustad i 2008.

Stadig flere partier både lokalt og på fylkesnivå har også trukket seg som støttespillere. Senterpartiet med Per Olaf Lundteigen snudde tidlig og har ment at det mest fornuftige er å bygge ut eksisterende sykehus i Drammen. Politikerne i Nedre Eiker hev seg også med i debatten i 2008 og ønsket nytt sykehus på Ytterkollen.

SV snudde

Sist ut var Drammen SVs Rune Kjelsen som uttalte til Drammens Tidende sist fredag at det eneste argumentet som står igjen for Gullaug er prestisje og at det mest fornuftige er å bygge ut i Drammen.

LES OGSÅ: Gullaug-tomten er rasfarlig
LES OGSÅ: Orica driver med utpressing
LES OGSÅ: Fylkesmannen ser rødt mot Gullaug
LES OGSÅ: Helse Sør-Øst vil utrede mer
LES OGSÅ: Helse Sør-Øst tviler på tomtevalg
LES OGSÅ: Strøm-Erichsen bekreftet Gullaug i spørretimen