Gå til sidens hovedinnhold

Ble syk av avføring i drikkevannet

Artikkelen er over 7 år gammel

Alle husene i nabolaget har private vannkilder. Flere er forurenset med radon, fluor og jern. Jan fikk e.coli av dyreavføring i drikkevannet.

En sommerdag i 2012 ble Jan Sørensen (59) syk. Han hadde diaré i flere dager, og det viste seg at Jan var smittet av e.coli-bakterie. Og smittekilden? Hans eget drikkevann.

Kanada-området i Lier er nemlig ikke koblet til det kommunale vann- og avløpsnettet. Samtlige boliger her får drikkevann fra borebrønner eller overflatekilder som bekker og skogsvann.

Prøver fra Jans drikkevann viste at de innhold fersk avføring – trolig fra beitedyr i området.

– Flere av naboene som var tilknyttet det samme private vannverket ble syke. Der og da bestemte jeg meg for å bore etter eget vann, forteller Jan.

LES OGSÅ: Flere ansatte i Adax mister jobben

Radon

Han punget ut 90.000 kroner for en borebrønn, og får nå vann fra grunnen 85 meter under huset. Men nå viser det seg at brønnvannet hans heller ikke holder mål. Jans drikkevann inneholder for høye verdier av radon, fluor og mangan.

Han er imidlertid ikke alene. I fjor sommer tok Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen prøver av drikkevannet fra 26 brønner og åtte overflatevannkilder i Kanada-området. 32 av 34 testede vannkilder hadde avvikende verdier – flere av dem av helsemessig betydning:

● 17 vannkilder inneholdt for høyt innhold av det kreftfremkallende stoffet radon. 13 vannprøver hadde så store konsentrasjoner av radon at Folkehelseinstituttet anbefaler at det settes inn tiltak.
● 21 vannkilder inneholdt for mye fluor, som kan gi tannflekker hos barn. Fire av prøvene var så høye at gravide, ammende og barn under sju år ikke bør drikke vannet.
● Sju prøver viste for høyt innhold av jern. Høyt jerninnhold kan gjøre vannet ubrukelig som drikkevann og til klesvask.
● 15 prøver inneholdt for høyt nivå av mangan. Mangan i drikkevann er ikke helseskadelig ifølge Folkehelseinstituttet. Men stort totalinntak gjennom mat og vann kan skade sentralnervesystemet.
● Én husstand fikk påvist e.coli i drikkevannet. To husstander hadde andre tarmbakterier i sine vannkilder.

LES OGSÅ: Brunt vann på Tranby

Drikker vannet

Beboerne som hadde tarmbakterier i drikkevannet fikk umiddelbart beskjed om å koke vannet. De øvrige beboerne fikk først for noen uker siden brev med resultater av prøvene fra i sommer.

Ifølge kommuneoverlege Kristian Sandbukt kan disse beboerne drikke vannet, til tross for at flere har for høye verdier av radon, fluor, jern og mangan i drikkevannet.

– For både radon, fluor og mangan er det eksponering over mange år som kan være helsefarlig. Derfor har vi ikke gått ut med en anbefaling om å ikke drikke vannet, men satt i gang et arbeid for å se på en langsiktig løsning, sier Sandbukt.

I mellomtiden har ikke Jan Sørensen noen betenkeligheter med å drikke brønnvannet sitt.

– Men hadde jeg hatt barn i huset ville jeg nok ikke latt dem drikke vannet, sier han.

LES OGSÅ: Ulovlig å bygge sykehus på Brakerøya

Har ikke ansvar

Lier kommune har ikke plikt til å tilby innbyggerne kommunalt drikkevann.

– Man har selv ansvar for å sørge for drikkevann der man bosetter seg, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Lier kommune har imidlertid leid inn en konsulent som skal komme med forslag til tiltak for beboere med dårlig drikkevann på Kanada. Kommunen har invitert til et informasjonsmøte for berørte beboere 12. mars.

Rådmannen bekrefter at kommunen heller ikke har plikt til å iverksette eller betale for eventuelle tiltak som skal bedre kvaliteten i de private drikkevannskildene.

– Men det er ikke sånn at vi ikke bryr oss. Vi vil finne reelle og realistiske tiltak og diskutere hvilken rolle vi som kommune skal ha.

Ifølge folkehelseloven skal kommunene blant annet beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Det er mellom 1.000 og 1.500 husstander i Lier som har egen vannkilde.

– Det er nok ikke alle disse som har god drikkevannskvalitet, sier kommuneoverlege Kristian Sandbukt.

Han anbefaler alle som har privat vannkilde om å ta jevnlige prøver av vannkvaliteten.

LES OGSÅ: Dette ekle skadedyret kan redde boligen din

Må følge med selv

I kommunene våre er det tusenvis av private drikkevannskilder. Det er eierne som har ansvar for å beskytte vannet mot forurensing.

– Ansvaret ligger hos dem som eier vannkilden. Det er deres ansvar å sørge for å beskytte kilden mot forurensing, sier Ann Iren Holseth i Mattilsynets distriktskontor i Drammen.

Mattilsynet fører imidlertid tilsyn der det er mer enn 20 husstander eller 50 personer tilknyttet vannkilden.

– Drikkevannsforskriften krever at private vannverk av en slik størrelse blir godkjent av oss. Vi fører tilsyn med disse private vannverkene, men det er eiernes ansvar å sørge for at det blir tatt vannprøver og eventuelt iverksatt tiltak, sier Holseth.

– I Norge bor det mange personer i områder uten kommunal vannforsyning, og det er viktig at de etablerer gode rutiner for å sikre sitt eget drikkevann, sier kommuneoverlege Kristian Sandbukt i Lier kommune.

Kommentarer til denne saken