LIER: Den sterkt funksjonshemmede kvinnen får hjelp fra personlige assistenter 303 timer i uka. Det betyr at det er to assistenter til stede store deler av døgnet.

LES OGSÅ: Martin Kolberg grep inn da stedatter ble anmeldt for bedrageri

Seks mill i året

Ifølge Lier kommune koster ordningen rundt seks millioner kroner i året, og har over åtte årsverk. Det gjennomsnittlige timeantallet for BPA-brukere i alderen 18–49 år med et omfattende bistandsbehov, var i 2009 63,5 timer i uka.

LES OGSÅ: Politiet er pålagt ny etterforskning

Det viser en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Verken Helsedirektoratet eller Statistisk sentralbyrå har oversikt over hvor mange timer den største BPA-ordningen i Norge er på. Men det er grunn til å tro at Kolbergs barnebarn er blant dem som har flest timer.

– Fikk lønn uten å jobbe

Som Drammens Tidende og Lierposten skrev i går, har Lier kommune anmeldt Kolbergs stedatter for bedrageri. Kvinnen er arbeidsleder for assistentene til sin funksjonshemmede datter.

Ifølge anmeldelsen skal personer med nær tilknytning til arbeidslederen gjentatte ganger ha fått lønn uten å ha jobbet. Også ansatte skal ha blitt tilgodesett med timer uten å ha vært på jobb.

LES OGSÅ:  Derfor ble Kolbergs stedatter anmeldt

I tillegg mener Lier kommune det er grunn til å tro at ansatte, som har fått betalt for fiktive timer, har måttet betale dette tilbake til arbeidslederen. Det skal blant annet ha skjedd da kvinnen fikk fartsbot.

Vedtatt politisk

Lier kommune mener manipuleringen av timelister og urettmessige utbetalinger kan ha foregått over en lengre periode. Det kan derfor være snakk om grovt bedrageri, som har en strafferamme på seks år.

Kolbergs barnebarn har hatt BPA i ti år. I 2002 kjempet familien gjennom ordningen gjennom et helt spesielt politisk vedtak i formannskapet i Lier. Drammens Tidende har fått innsyn i vedtaket.

Det viser at søknaden om BPA først ble avslått av administrasjonen.

LES OGSÅ: – Dette er en privatsak

Årsaken var at brukeren etter det daværende regelverket, selv måtte være arbeidsleder. Det var ikke barnebarnet til Kolberg i stand til. Men siden kommunen allerede hadde innvilget BPA til en bruker i samme situasjon, ble det gjort et nytt unntak.

Den nye ordningen kostet kommunen 1,5 millioner kroner ekstra, og ble dekket inn via en egen budsjettjustering.

Stadig flere timer

– På det tidspunktet var det en svært komplisert situasjon. Man gjorde det for å få ro, sier kommunalsjef Bjørn Harry Støle.

Det høye timeantallet har ikke kommet uten kamp.

De har vært mange runder for å få ordningen utvidet. Den har gradvis vokst fra 175,5 timer til 303 timer på ti år.

Lier kommune opplyser at de ved flere anledninger har blitt overprøvet av Fylkesmannen i Buskerud når kommunen har gitt avslag på søknad om utvidelse. Ifølge Støle har denne saken vært svært arbeidskrevende for kommunen.

Det har vært mange etiske dilemmaer underveis for de ansatte.

– Våre medarbeidere jobber for å etablere gode og forsvarlige tjeneste for brukerne. Samtidig skal de ikke gjøre forskjell; like tilfeller skal behandles likt. Vi har hatt fokus på brukerens beste. De som har vurdert dette, har opplevd å bli presset av sterke talspersoner for brukeren.

Drammens Tidende har vært i kontakt med Kolbergs stedatter. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

LES FLERE NYHETER FRA DT.NO HER