LIER: For to og et halvt år siden anmeldte Lier kommune stortingsrepresentant Martin Kolbergs (Ap) stedatter til politiet. Kommunen mistenker at kvinnen har begått økonomiske misligheter knyttet til en ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Som Drammens Tidende og Lierposten skriver i dag, forsøkte Kolberg å presse rådmannen og kommuneadvokaten i Lier i saken. Kolberg innrømmer også å ha kontaktet politiet. Saken ble først henlagt, men statsadvokaten beordret den etterforsket på nytt. Statsadvokaten har også bedt politiet vurdere om kretsen av mistenkte skal utvides.

Mulitfunksjonshemmet barnebarn

Kolberg har et multifunksjonshemmet barnebarn som er avhengig av omsorgstjenester 24 timer i døgnet.

Stedatteren som er anmeldt har rollen som arbeidsleder for assistentene til sitt voksne barn. Det innebærer at det er hun som styrer assistentene på vegne av den funksjonshemmede.

BPA gis ved at kommunen gjør et vedtak på hvor mange timer i uka brukeren trenger assistanse. Disse timene disponeres fritt innenfor visse rammer av arbeidslederen.

LES OGSÅ: Må etterforske på nytt

- Fikk utbetalt lønn uten å jobbe

Lier kommune anmeldte i mars 2010 Kolbergs stedatter for flere forhold. Ifølge anmeldelsen mistenker kommunen at personer med nær personlig tilknytning til arbeidsleder gjentatte ganger skal ha fått utbetalt lønn uten å ha jobbet.

For å "bruke opp" timer på slutten av året mener Lier kommune at arbeidslederen også skal ha skrevet timer på ansatte uten at de hadde jobbet for det. Lier kommune mistenker også kvinnen for å ha ført opp fiktive timer på ansatte, som de har vært nødt til å betale tilbake til henne.

Det skal blant annet ha skjedd da kvinnen trengte penger for å betale en fartsbot. Ifølge anmeldelsen kan det også være snakk om bedrageri i forbindelse med reiseutgifter.

LES OGSÅ: Werp (H): - Helt uakseptabelt

Strafferamme på seks år

"De opplysningene vi har fått kan gi inntrykk av at uregelmessighetene ikke er enkelthendelser, men at manipulering av timelister og andre dokumenter, med påfølgende urettmessige utbetalinger, kan ha foregått over en lengre periode", skriver Lier kommune i anmeldelsen.

Siden det kan dreie seg om nokså store beløp, mener kommunen at det kan være snakk om grovt bedrageri. Det har en strafferamme på seks år.

Drammens Tidende/Lierposten har vært i kontakt med kvinnen, som sier at hun er uskyldig, og ikke har gjort noe galt.

LES OGSÅ: Lier-ordføreren: - En umenneskelig situasjon