LIER: Torsdag morgen publiserte Drammens Tidende flere artikler i forbindelse med at Ap-veteranen grep inn og kontaktet kommunetopper i en politisak vedrørende hans stedatter.

Lier kommune anmeldte stedatteren for bedrageri mars 2010. Etter at Kolberg ble oppmerksom på anmeldelsen tok han kontakt med rådmann Hans-Petter Christensen og kommuneadvokat Anneke Borgli.

– Begge samtalene hadde bare en hensikt, å fastslå bakgrunnen for anmeldelsen, skriver Kolberg i pressemeldingen.

Kolberg legger til at han ikke syns saken angår allmennheten.

– Dette er en privatsak, derfor har jeg aldri tatt saken opp i det offentlige rom. At kommunens administrative ledelse mener det er riktig å bringe disse opplysningene ut i offentlighet, etter om lag 1,5 år, må de selv ta ansvar for, mener han.

LES MER: Politiet er pålagt ny etterforskning i saken vedrørende Kolberg stedatter

LES REDAKTØRBLOGGEN: Søkelyset på Kolbergs personlige engasjement

– Presset ikke

Men både rådmannen og kommuneadvokaten følte seg presset av Kolberg. Christensen forteller at Kolberg truet med å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, og Borgli karakteriserer møtet med Kolberg som ubehagelig.

– Han var tydelig sint og sto tett oppi ansiktet på meg. Han var der i kraft av å være stortingsrepresentant og myndighetsperson. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at han bevisst brukte autoriteten sin til å få overtaket på meg, har hun tidligere uttalt til Drammens Tidende.

Kolberg benekter dette på det sterkeste.

– Jeg ga uttrykk for mitt syn, men presset ikke på noen måte, eller ba om at anmeldelsen ble trukket.

LES OGSÅ: Werp (H): – Helt uakseptabelt

Funksjonshemmet barnebarn

Ifølge pressemeldingen er bakgrunnen for Kolberg engasjement at stedatteren har et barn som er funksjonshemmet.

«Mitt barnebarn er svært sterkt handicappet. Jeg har vært engasjert i hennes ve og vel i 25 år. Jeg har også vært opptatt av å hjelpe min datter som i mange år har vært alene med omsorgsansvaret. Det er i de senere år etablert gode ordninger rundt mitt barnebarn. Men ofte etter mange og lange ankeprosesser. Som veldig mange andre med hjelpetrengende barn og barnebarn har også vi opplevd å måtte kjempe for å få innfridd våre lovmessige rettigheter. Lier kommune har i mange sammenhenger bidratt positivt, men det har også vært uenigheter.»

LES MER: Derfor ble Kolbergs datter anmeldt

Kolberg understreker at han i denne saken har opptrådt som far og bestefar.

– Det står jeg for og det vil jeg fortsette med. Jeg kan ikke akseptere at jeg ikke kan snakke med kommunens administrasjon om private forhold, selv om jeg har fremtredende verv, skriver Kolberg i pressemeldingen.

– Bemerkelsesverdig av ordføreren

Ordfører Helene Justad (H) i Lier syns Kolbergs oppførsel i denne saken er kritikkverdig. Hun mener Ap-veteranen har satt de ansatte i en umenneskelig situasjon.

– Jeg synes det har vært trist å se hvordan denne saken har tært på dem, både fysisk og psykisk. De har blitt satt i en forferdelig og umenneskelig situasjon, og de har min uforbeholdne støtte, har ordføreren sagt.

Kolberg på sin side syns det er merkelig at ordføreren uttaler seg i saken.

– At ordføreren stiller seg bak en slik forvaltning er svært bemerkelsesverdig, heter det i pressemeldingen.

– Etter 18 måneder?

I en skriftlig henvendelse til Drammens Tidende, skriver leder i Buskerud AP Bjørn Tore Ødegården følgende:

«Martin Kolberg har i denne saken handlet som privatperson, far og bestefar. Martin Kolberg må, som andre fedre og bestefedre få jobbe til beste for sine nærmeste. Også i en vanskelig og krevende sak for alle de involverte. Det ville bli en totalt utålelig situasjon om alle med fremtredende verv og posisjoner skulle fratas retten til også å opptre privat i rollen innbygger, far og bestefar.»

«I omtalen av saken antydes misbruk av makt, som følge av rollen Martin Kolberg har som stortingsrepresentant. En stortingsrepresentant har ingen direkte makt eller myndighet i forhold til en kommune. Hvordan kan han da misbruke makt?»

«Slik denne høyst private saken nå er belyst, er det grunn til å undres hvorfor den kommer opp med bred mediadekning nå. Martin Kolbergs siste kontakt med Lier kommune om saken var for 18 måneder siden. I kommentaren fra ansvarlig redaktør i DT heter det: «Det er ingen indikasjon på at de kildene som har bekreftet denne saken eller bidratt til at dette er blitt kjent, har noe ønske om å skade Arbeiderpartiet eller Kolberg politisk». Videre heter det: Dette handler om «reaksjoner på hvordan Martin Kolberg har gått fram i kommunen for å hjelpe sin datter i en vanskelig sak». Etter 18 måneder?»

LES FLERE NYHETER FRA LIER PÅ DT.NO