LIER: Tomta er utpekt og pengene ligger klare. I november skulle det ha kommet en avklaring rundt kjøp av tomt til nytt sykehus på Gullaug.

6. november i fjor inngikk Helse Sør-Øst RHF og Dyno Nobel ASA en intensjonsavtale om tomtekjøp. Forhandlingene skulle være ferdige innen ett år.

Nå er fristen utsatt til 15. januar 2011 på grunn av nye og strengere miljøkrav. Det kommer fram i et svar helseministeren har gitt stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp).

Nye miljøkrav

– Jeg stusser over at man ikke kan begynner forhandlingene selv om miljøundersøkelsene har blitt forsinket. Det er rart at ikke disse undersøkelsene er gjort allerede, mener Rytman.

For seks uker siden rullet borerigger fra Multiconsult inn på det som kan bli sykehustomt. Selskapet skulle bore over 300 hull i bakken for å undersøke forurensningen i grunnen.

Undersøkelsene er en del av grunnlaget når Helse Sør-Øst skal forhandle med Dyno Nobel om kjøp av tomta.

Multiconsult skulle ha levert den endelige rapporten i juni, men har nå fått utsettelse til september. Dermed forsinkes også resten av prosessen.

Årsaken er ifølge helseministeren nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

De gjør at grunnen må undersøkes enda nærmere enn først antatt.

Lite imponert

– Man kan jo ikke så tvil om årsaken til utsettelsen. Jeg håper likevel Helse Sør-Øst intensiverer beslutningsprosessen og starter opp forhandlingene så fort som mulig, sier Rytman.

Stortingsrepresentant Trond Helleland (H) er ikke spesielt imponert over framdriften på Gullaug. Han tror verken Helse Sør-Øst eller regjeringen prøver hardt nok å få kjøpt tomta.

– Den siste utsettelsen er nok et eksempel på at dette er et prosjekt de skyver foran seg. Det kan virke som om de gjør det for å slippe å ta en beslutning, sier Helleland.

– Denne avklaringen kunne kommet for lenge siden. Det er faktisk grenser for hvor lenge Helse Sør-Øst kan holde på tomta før eierne ser seg om etter andre kjøpere, mener han.

Ber Ap ta grep

Helleland mener tomtekjøpet på Gullaug er i ferd med å utvikle seg til en tragikomedie.

– Hver gang det er valg, blusser saken opp. Ap lover at nå er det i orden, også får vi nye treneringer når valget er over, sier han.

Høyre-representanten anbefaler Martin Kolberg og Ap å få tomtekjøpet i havn før kommunevalget neste høst.

– Velgerne fortjener ikke en ny runde med Gullaug. Nå må regjeringen ta grep og ikke bare komme med tomme ord og utsettelser, mener Helleland.