Her blir det bompenger i 15 år

Den nye veien vil gå fra Dagslett til Linnes.

Den nye veien vil gå fra Dagslett til Linnes. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Når den nye strekningen Linnes-Dagslett på Rv23 en gang står ferdig, må du regne med å punge ut i 15 år for å kjøre den.

DEL

LIER: Det er klart etter at fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtok å opprette et bompengeselskap for Rv23 Linnes - Dagslett.

Det betyr at selskapet kan ta opp lån for å finansiere byggeprosjektet.

LES OGSÅ: Truer med å stanse tunnelen

22 kroner

Bommene vil bli plassert på den nye strekningen Dagslett-Linnes og i krysset ved rundkjøringen der Rv23 og Fv3 møtes, og da på «Drammenssiden» av rundkjøringen.

Prisen for hver bompassering blir et sted mellom 22 og 27 kroner for lette kjøretøy, målt i 2014-kroner. For tunge kjøretøy blir prisen tre ganger så høy. Det blir mulig å få ti prosent rabatt ved bruk av bombrikke.

LES OGSÅ: Gratis i egen kommune

Bom i 2021

Innkreving av bompenger vil først starte i 2021 da veien står ferdig. Anleggsstart er planlagt 2017.

- Stasjonene settes opp når veien står ferdig. Dette blir etterskuddsvis innkreving. Og det må betales for passering begge veier, sier samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Ryghseter Solberg, til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Slik kan beboerne spares

Nedbetalt i 2036

Hun legger til at satsene for innkrevingen kan økes med inntil 20 prosent.

Bommene vil stå i 15 år til den nye veien trolig er nedbetalt, det vil si i 2036.

LES OGSÅ: Kan få bomstasjoner

Kan forlenges med fem år

- Men det ligger også inne en klausul om at bompengeperioden kan forlenges med inntil fem år, sier samferdselssjefen.

Til sammenligning ble Oslofjordtunnelen nedbetalt i 2013, men trafikantene må fortsatt betale bompenger.

Samlet investeringsramme for prosjektet er 2,07 milliarder 2014-kroner

LES OGSÅ: Beboere aksepterer ikke utsettelse

Frp stemte imot

Onsdagens politiske vedtak ble vedtatt mot Fremskrittspartiets to stemmer.

Rv23 er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Den regnes som en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo. I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Veien er utdatert

Ifølge Statens vegvesen har dagens Rv23 ikke tilfredsstillende standard på strekningen Dagslett – Linnes. Verken vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense tilfredsstiller dagens krav.

Dessuten skaper dagens trafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for bosatte langs strekningen, melder Buskerud fylkeskommune.

Ny tunnel, nytt kryss

Hovedelementene i det nye veiprosjektet er: Nytt kryss på Dagslett, med tilknytning til dagens veger. 180 m lang bru over Daueruddalen. 2,2 kilometer lang tunnel. Nytt kryss ved Linnes, med tilknytning til dagens veger.

Prosjektet er inne på Nasjonal transportplan 2014 – 2023, og det er satt av midler til oppstart av prosjektet i første fireårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, noe fylkespolitikerne nå har gitt grønt lys for.

Artikkeltags