LIER: Rådmann i Lier, Hans-Petter Christensen ble oppringt av Ap-toppen. Han hadde kort tid i forveien anmeldt kvinnen Kolberg omtaler som sin datter, for bedrageri. Saken ble først henlagt, men begjært gjenopptatt av statsadvokaten.Telefonsamtalen var såpass spesiell at rådmannen noterte seg både dag og klokkeslett. Det rutete papirarket har han ennå.

– Martin Kolberg truet med å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, og at hans advokater ville be om innsyn i saken, forteller Christensen.

De to snakket ifølge rådmannen ikke om selve saksforholdet. Men Christensen sier han følte seg irettesatt av den mektige Ap-veteranen i løpet av telefonsamtalen.

– Kolberg sa han ikke var til å skubbe seg på. Det gjorde meg mektig irritert, sier han.

LES MER OM SAKEN: Politiet er pålagt ny etterforskning

Et par-tre telefoner

Det er kjent i Lier kommune at Kolberg kan ringe for å ordne opp på vegne av familien. Han innrømmer å ha tatt «et par-tre telefoner» i forbindelse med anmeldelsen. Hvem han ringte, nekter han å opplyse om.

– Jeg vil ikke identifisere noen jeg har snakket med fordi det er en privatsak. Men jeg oppfattet dem som de riktige personene å konferere med om disse tingene for halvannet år siden, sier Kolberg.

Han vil heller ikke si hvem «de riktige personene» er.

– Kjenner du innholdet i anmeldelsen?

– Jeg kjenner hovedbildet gjennom datteren min, svarer Kolberg.

Også kommuneadvokaten i Lier har blitt kontaktet av Kolberg om anmeldelsen.

Han var tydelig sint og sto tett oppi ansiktet på meg. Det virket som han hadde planlagt hva han skulle si, mens jeg var helt uforberedt. - Anneke Borgli (kommuneadvokat)

Striden rundt asylmottaket på Lierskogen hadde rast en stund da det var møte om saken på rådhuset i Lier 31. mai 2011. Både ledelsen i Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet (UDI) var til stede. Det samme var Martin Kolberg.

Da møtet var ferdig og deltakerne i ferd med å gå, gikk Kolberg til aksjon. Han dro kommuneadvokat Anneke Borgli til side for å fortelle hvor misfornøyd han var med anmeldelsen av datteren.

– Han var tydelig sint og sto tett oppi ansiktet på meg. Det virket som han hadde planlagt hva han skulle si, mens jeg var helt uforberedt, sier hun.

LES  OGSÅ: Derfor ble Kolbergs stedatter anmeldt

Tvangssituasjon

Halvannet år etterpå synes Borgli fortsatt at møtet med Kolberg var svært ubehagelig:

– Han var der i kraft av å være stortingsrepresentant og myndighetsperson. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at han bevisst brukte autoriteten sin til å få overtaket på meg, sier hun.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt skjelven. Man føler seg ikke særlig høy i hatten når man blir irettesatt av en slik person i all offentlighet.

Jeg har også en legitim og demokratisk rett til å engasjere meg i saker som gjelder min familie, og den retten kommer jeg til å fortsette å bruke. - Martin Kolberg 

Av hensyn til taushetsplikten, kunne ikke kommuneadvokaten ta til motmæle med så mange andre til stede.

– Jeg ble satt i en tvangsposisjon der han snakket, og jeg måtte tie.

Borgli sier hun gjerne kunne snakket med Kolberg, men da måtte han avtalt et møte.

– Da blir det en dialog mellom to likeverdige parter. Slik var det ikke her, sier hun.

Enhver som er i en maktposisjon, meg selv inkludert, bør tenke på hvordan slike henvendelser faktisk virker på folk. - Hans-Petter Christensen (rådmann i Lier)

Både kommuneadvokaten og rådmannen mener autoritetspersoner som Kolberg bør være mer bevisst på hvordan deres posisjon kan påvirke andre.

– Vi må kunne forvente at de klarer å skille mellom sin rolle som myndighetsperson og privat part i en sak. Det er ikke greit å blande, sier Borgli.

Rådmann Christensen er vant til litt av hvert, men synes likevel telefonen fra Kolberg skilte seg ut.

– Enhver som er i en maktposisjon, meg selv inkludert, bør tenke på hvordan slike henvendelser faktisk virker på folk, sier han.

LES OGSÅ: Werp (H): - Helt uakseptabelt

- En vanlig innbygger

Kolberg mener at Lier kommune må akseptere at pårørende til multifunksjonshemmede barnebarn som har et engasjement, tar kontakt. Han ser ikke noen forskjell på seg selv og en hvilken som helst annen innbygger.

– Jeg har også en legitim og demokratisk rett til å engasjere meg i saker som gjelder min familie, og den retten kommer jeg til å fortsette å bruke, fastslår Kolberg.

Han tar ingen selvkritikk.

– Jeg er innbygger i Lier og når det er ett eller annet, så må jeg kunne snakke med ansatte i kommunen uten at det er å betrakte som noen form for utidig opptreden.

– Har du forståelse for at de du kontakter kanskje har en annen opplevelse av dette?

– Nei, men de får si hva de vil, svarer Kolberg.

LES OGSÅ: Lier-ordføreren: - En umenneskelig situasjon