Fikk pålegg om å montere ventilasjon i 1965, mangler fortsatt

Sjåstad samfunnshus fikk drive ungdomsklubb i kjelleren dersom det ble montert ventilasjon. 53 år senere mangler det fremdeles ventilasjon i kjellerlokalene, mens ungdomsklubben har vært i full drift i flere år.